Betrouwbare en veilige geo energie

Geo energie dient de mens en de planeet, maar kan voor beide ook een gevaar opleveren. Bij TNO stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat geo energie veilig en betrouwbaar wordt geëxploiteerd, met zo min mogelijk risico en een zo gering mogelijke belasting voor het milieu. Niet alleen bij traditionele winning, maar ook bij nieuwe en vaak onconventionele methoden. We richten ons op:

Bron- en leidingbeheer

Met steeds meer oudere olie- en gasvelden, is het beheer van bronnen en pijpleidingen wereldwijd een toenemende zorg. Dalende druk, vervuiling van water en afzetting van zouten, asfaltenen en paraffine bedreigen de levensvatbaarheid van anderszins nog productieve velden.
TNO neemt het voortouw bij het ontwikkelen van oplossingen voor deze problemen. “Onze oplossingen bestrijken het hele traject van opsporen, ontwikkelen en testen tot real-time toepassing en optimalisatie en verlenging van de levensduur van de bron”, aldus Business Developer Maarten Bijl.
“In principe kunnen we alles en hebben we goed inzicht in de onderliggende fenomenen. Er zijn maar weinig organisaties die het totaaloverzicht hebben, maar dat is van groot belang bij complicaties ter plaatse. We kennen de meerwaarde van onze technologieën en helpen graag bedrijven met specifieke problemen met bronnen en pijpleidingen.”


Productie- en reservoirmonitoring

Monitoring is een essentieel onderdeel in het beheer en de optimalisatie van productieprocessen van geo-energie en ondergrondse gasopslag. Bij TNO zijn we continu bezig onze methoden voor gegevensverzameling verder te ontwikkelen, om nieuwe concepten te bedenken en algoritmen op te stellen om de bestaande modellen te verbeteren, zodat de productiebedrijven beter inzicht hebben in wat er onder de grond gebeurt en betrouwbaardere voorspellingen kunnen doen over wat er in de toekomst waarschijnlijk zal gebeuren.
“We zijn uniek in het maken van sluitende beheersystemen”, vertelt Business Developer Gert Jan Heerens. “Alle afzonderlijke expertises en vaardigheden worden in de beheerketen geïntegreerd. We beheersen niet alleen alle afzonderlijke disciplines op hoog niveau, we brengen ze ook samen om tot innovatieve en praktische toepassingen te komen.”
Natuurlijk zijn onze partners in de branche een essentiële schakel in deze keten. Tenslotte gaat het om hun wensen op het gebied van productie- en reservoirbeheer. “Samenwerken is de manier om nieuwe beheermethoden en modellen te ontwikkelen”, benadrukt Heerens, “op deze manier zorgen we voor meer duurzaamheid in geo energie.”

Lees verder over onze projecten

Bronintegriteit

“In essentie is bronintegriteit heel eenvoudig”, aldus Business Developer Gert Jan Heerens. “Het gaat erom de bron intact te houden en lekken te voorkomen bij het transport van olie of gas van A naar B.” Maar achter deze ogenschijnlijk eenvoudige opdracht ligt een complex geheel van activiteiten en technologieën.” Om de integriteit van de bron te waarborgen is het van belang inzicht te hebben in materiaalgedrag, onderhoud en controle van de bron, gecombineerd met een doordacht risicobeheer.
“Er zijn twee belangrijke punten waar we samen met onze partners de aandacht op richten”, legt Heerens uit. “Het eerste is onderhoud tijdens de productie om uitval tot een minimum te beperken en de installatie te laten renderen. Het tweede is duurzame en veilige productie van de bron op de lange termijn met het oog op verlenging van de levensduur, mogelijke opties voor hergebruik (bijvoorbeeld voor gasopslag of geothermische energieproductie) en uiteindelijk kostenefficiënte en betrouwbare sluiting van de bron.”
TNO biedt en ontwikkelt oplossingen voor analyse en monitoring van de bron via vezeloptica, berekening van slijtage van afdichtingen, en risico-evaluaties door middel van kwalitatieve en kwantitatieve methodes, zoals Bayesiaanse netwerken.


Productie-optimalisatie en reservoirbeheer

Gedurende een productieve levensduur van enkele decennia kunnen de kenmerken van een olie- of gasreservoir ingrijpend veranderen. Hoe het veranderingsproces zich voltrekt is onzeker, maar TNO beschikt bij uitstek over de mogelijkheden hier meer inzicht in te krijgen.
Volgens Business Developer Maarten Bijl draait het om het opstellen van accurate voorspellingsmodellen op basis van historische productiegegevens en andere relevante informatie. “Het belangrijkste hierbij is, weten wat relevant is: niet alleen de juiste druk- en stroomgegevens, maar ook seismische gegevens en allerlei andere informatie. Een grondige kennis van al deze factoren verkleint de kans op fouten. Dat is waar we goed in zijn en dat maakt onze modellen tot de beste in de branche.”
Optimalisatie en beheer is bij ons gericht op de lange termijn. “De gemiddelde productieve levensduur van een veld is dertig jaar”, aldus Bijl, “dus stellen we productiestrategieën op voor dertig jaar.” We bieden ondersteuning gedurende de hele levenscyclus en leveren de beste oplossingen in elke productiefase.

Ons werk

Nederland sneller van exporteur naar importeur van gas

Afhankelijk van de seismische stabiliteit van het Groningenveld en beslissingen door het komende kabinet over de aardgaswinning kan ons land de komende periode veel sneller dan gedacht veranderen van... Lees verder
Nieuws

Nederland sneller van exporteur naar importeur van gas

30 augustus 2017
Afhankelijk van beslissingen door het komende kabinet over de aardgaswinning kan ons land de komende periode veel sneller dan gedacht veranderen van exporteur in netto-importeur van aardgas. In een van... Lees verder

Geo Energy

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.