Ons werk

Nederland sneller van exporteur naar importeur van gas

Afhankelijk van de seismische stabiliteit van het Groningenveld en beslissingen door het komende kabinet over de aardgaswinning kan ons land de komende periode veel sneller dan gedacht veranderen van exporteur in netto-importeur van aardgas. In een van de scenario’s is dat al in 2021 het geval.

Dat blijkt uit onderzoek door TNO, waarvan de conclusies zijn gepubliceerd in de whitepaper ‘Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’.

Nederland is sinds 1959 zelfvoorzienend geweest met deze energiebron en heeft hiermee als exporteur van 1965 tot 2016 bijna € 300 miljard aan aardgasbaten geïnd. Maar na de aardbeving in Huizinge in de provincie Groningen in augustus 2012 met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter is de jaarlijkse gemiddelde productie geforceerd teruggebracht van 40 tot 21,6 miljard miljard kubieke meter (bcm). Als de productie in Groningen verder wordt beperkt tot onder dit niveau en de exploratieactiviteiten worden gestaakt, zal Nederland al binnen vier tot zes jaar importafhankelijk zijn.

Experts van TNO hebben vier scenario’s uitgewerkt op basis van de toekomstige productie in Groningen, het aanbod uit de kleine velden en de te verwachten afname van de vraag naar aardgas. Daarbij is eigen onderzoek en dat van partijen als ECN en Gasunie Transport Services betrokken.

Hoewel TNO benadrukt dat de aannames voor vraag en aanbod omgeven zijn door een hoge mate van onzekerheid, is de voorspelling dat Nederland over vier of zes jaar al netto-importeur van aardgas kan zijn. Gunstiger scenario’s komen uit op acht of twaalf jaar. Deze bevindingen contrasteren met de vooruitzichten zoals geschetst in de Nationale Energieverkenning 2016 van ECN, PBL, CBS en RVO, die uitgaat van importafhankelijkheid tussen 2030 en 2035.

Een ander vraagstuk betreft het verschil tussen laag- en hoogcalorisch gas. De Nederlandse huishoudens gebruiken laagcalorisch aardgas uit het Groningenveld, terwijl de industrie en energiecentrales op hoogcalorisch gas draaien. De internationale markt biedt uitsluitend hoogcalorisch aardgas aan. Dat betekent op termijn de keuze voor het ombouwen van alle huishoudelijke installaties naar hoogcalorisch gas, of de bouw van conversiefaciliteiten om hoogcalorisch gas te mengen met stikstof. Dat resulteert in het zogeheten pseudo-G-gas dat kwalitatief gelijkwaardig is aan Groningengas.

Importafhankelijkheid op zich is volgens TNO niet het grootste probleem. Er zijn voldoende mogelijkheden voor het importeren van aardgas, zowel via pijpleidingen als in de vorm van vloeibaar gas (LNG). De echte uitdaging is bepalen hoe aardgas niet langer een leidende rol  speelt, maar een volgende rol krijgt in dienst van de energietransitie. Het is aan de Nederlandse overheid hoe dit vorm krijgt en wie de regie voert over de binnenlandse energievoorziening.

Lees ons whitepaper: Van exporteur naar importeur - de verander(en)de rol van aardgas in Nederland

Lezen
Nieuws

Nederland sneller van exporteur naar importeur van gas

30 augustus 2017
Afhankelijk van beslissingen door het komende kabinet over de aardgaswinning kan ons land de komende periode veel sneller dan gedacht veranderen van exporteur in netto-importeur van aardgas. In een van... Lees verder

Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.