Ons werk

MERITS

De Europese Commissie heeft de ambitie om in 2050 een energie-neutrale gebouwde omgeving te realiseren in Europa. Dit leidt er toe dat Europa meer en meer zal moeten overgaan op energie-efficiënte gebouwen en duurzame energiewinning. Hierdoor ontstaan uitdagingen op het gebied van gebouw-geïntegreerde hernieuwbare energie technologieën.
Zou het niet mooi zijn als de zonnewarmte van de zomer verliesvrij kon worden opgeslagen voor gebruik in de winter in een soort "warmtebatterij"?
Het FP7 project MERITS (More Effective use of Renewables Including compact seasonal Thermal energy Storage), gecoördineerd door TNO, richt zich op het ontwerpen, bouwen en testen van een compact seizoensopslagsysteem voor thermische zonne-energie gebaseerd op thermochemische materialen: een warmtebatterij!

De rol van TNO

Het team zal zich richten op nieuwe thermochemische materialen met hoge energiedichtheid om een woning het hele jaar door (!) te kunnen voorzien van de benodigde energie voor verwarming, koeling en warm tapwater op basis van zonne-energie. De speerpunten voor ontwikkelingen in het project zijn 1) de warmtevoorziening op verschillende temperatuurniveaus voor verwarming, koeling en warm tapwater, 2) het geschikt maken van de installatie voor individuele woningen, 3) het ontwerp en de ontwikkeling van een specifieke zonnecollector voor deze toepassing, en 4) het geïntegreerde ontwerp voor de verschillende componenten en de verbeterde thermo-chemische materialen, inclusief het controle-system.
In het project zullen activiteiten op het gebied van innovatieve zonnecollectoren, opslagmaterialen & componenten, de systeem integratie en modelontwikkeling uiteindelijk leiden tot prototypes van een werkend systeem voor seizoensopslag van zonnewarmte, die voor drie verschillende klimaten zullen worden gedemonstreerd en geëvalueerd in veldtesten door heel Europa.

Partners

Partners in het project zijn vier onderzoeksinstituten (TNO, VITO, Tecnalia, Fraunhofer), twee universiteiten (Ulster University, University of Lleida) twee MKB's (De Beijer RTB, Zonne-energie Nederland BV), en drie industriële partners (Voestalpine, Mostostal, Seagoe Technologies Ltd.).
De huidige combinatie van partners biedt maximale garantie dat de resultaten aan het eind van het project gebruikt kunnen worden voor snelle marktintroductie van een commercieel thermisch opslagsysteem dat meteen kan worden toegepast in nieuwbouwhuizen in heel Europa. Met dit project versterkt TNO haar positie in het onderzoek naar thermische opslag voor de gebouwde omgeving in Europa, en geeft zij uiting aan haar ambitie om innovatie te brengen op het gebied van duurzame energie, energieopslag en energie efficiëntie in de gebouwde omgeving. De impact van het MERITS project is het technisch haalbaar maken van de Europese ambitie van het realiseren van een energie-neutrale gebouwde omgeving!

Meer weten over MERITS?
Downloads

Ir. Christophe Hoegaerts

Contact
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.