Ons werk

Superkritische vergassing van biomassa

Biomassa is een interessante en duurzame grondstof voor chemie en brandstoffen, maar moet wel bewerkt worden. Bijvoorbeeld met superkritische watervergassing (SWG), waarvoor TNO unieke testfaciliteiten heeft. Door een waterige biomassa-slurry kort te verhitten bij 600 °C onder een druk van 300 bar, vormt zich een heet gas dat rijk is aan waterstof, methaan en kooldioxide.

Dat gas kan op allerlei manieren worden gebruikt, zoals het aandrijven van een gasturbine, productie van waterstof en methaan of, via chemische processen, het maken van benzine of andere grondstoffen voor de chemische industrie.

TNO beschikt over een SWG-pilotplant, vooral gericht op de productie van waterstof en methaan. Daarmee onderzoekt TNO welke stromen van biomassa geschikt zijn voor SWG en hoe die het best kunnen worden voorbewerkt. Ook kijken we naar het optimaliseren van de procescondities, met experimenten en met modellen. Er loopt een project over de integratie van SWG met brandstofcellen voor waterstof, en er wordt gekeken naar de omzetting van afval uit kassen. Dat levert waterstof op, als duurzame energiebron, en kooldioxide dat in de kassen wordt teruggepompt. In deze projecten benut TNO zijn uitgebreide kennis over de verwerking van biomassa, het superkritisch vergassingsproces en mogelijke reactorconcepten.

Ing. Rob van der Stel

Contact
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.