Efficiënte winning van geo energie

TNO is toonaangevend in de ontwikkeling van technologieën voor een efficiëntere winning van geo energie. Met de meest geavanceerde modellen en software helpen we onze partners moeilijk toegankelijke bronnen te exploiteren, preciezere methoden voor het inschatten van reserves te ontwikkelen, de productie te optimaliseren en een intelligentere bedrijfsvoering toe te passen.

Offshore productiesystemen

De offshore olie- en gasproductiebedrijven moeten onder steeds moeilijkere omstandigheden opereren. Samen met de industrie werken we aan veilige en betrouwbare technologieën voor de winning. We zijn een belangrijke partner bij probleemoplossing, ontwerpevaluatie en samenwerking in R&D-projecten en bieden praktische oplossingen voor een efficiëntere winning van meer gas en olie met minder belasting voor milieu en omgeving.
“Onze taak is innovatie te bevorderen”, aldus Bas van den Beemt, Business Developer. “Door ontwerpevaluatie, experimentele validatie en technische coördinatie bij gezamenlijk onderzoek bouwen we aan vertrouwen in technische oplossingen. Onze kennis van de mogelijkheden van offshore en decennialange ervaring met olie- en gaswinning zijn uniek. Bovendien kent TNO korte doorlooptijden.”
TNO werkt samen met offshorebedrijven en leveranciers van technische apparatuur en diensten om productiesystemen naar grotere hoogten – of diepten – te tillen.

Lees verder over onze projecten


Gastransport en -opslag

Gas wordt tegenwoordig op verschillende plaatsen in de wereld en in verschillende vormen, zoals vloeibaar aardgas (LNG) en biogas, gewonnen. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun installaties, opslagfaciliteiten en distributienetwerken afgestemd zijn op deze diverse stromen? Met onze jarenlange ervaring in bijvoorbeeld fluid-structure interaction, is dat precies één van de uitdagingen waar we bij TNO aan werken.
“Onze software simuleert stromingen en netwerken”, legt René Peters, Business Developer, uit, “zodat we productiebedrijven, technisch ontwerpers en leveranciers van apparatuur kunnen adviseren over hoe ze hun ontwerpen kunnen optimaliseren om het risico op slijtage en storingen te beperken. Als een breedgeoriënteerd, onafhankelijk onderzoeksinstituut zijn we misschien wel uniek met onze uitgebreide kennis op zowel het gebied van vloeistofmechanica als constructiedynamica.
Met onze hulp bij het analyseren en aanpakken van de huidige problematiek, spelen we een belangrijke rol bij het waarborgen van de leveringszekerheid. Niet alleen door te zorgen dat het gas altijd de eindgebruiker bereikt, maar ook dat het altijd de juiste kwaliteit heeft.

Lees verder over onze projecten


Exploratie

De zoektocht naar nieuwe bronnen van olie en gas voert TNO dieper en verder dan ooit tevoren. Onze betrokken onderzoeksteams werken nauw samen met onze partners bij het vinden van nieuwe voorraden ter compensatie van de dalende opbrengsten uit de traditionele velden. In dit samenwerkingsmodel staat kennisoverdracht centraal. “Onze kracht ligt in specifieke niches”, zegt Business Developer Friso Veenstra. Als voorbeeld haalt hij de biogenic silica particle-technologie aan, waarmee TNO wereldwijd enorme ervaring heeft opgedaan. “In het Midden-Oosten kan dit gebruikt worden om lagen op veel grotere diepten aan te boren dan de bestaande olievelden in de regio. Met deze technologie kan met grotere precisie worden geboord, zodat de risico’s veel kleiner zijn.”
Andere winningstechnologieën kunnen weer grote voordelen bieden in regio’s als Zuid-Amerika en Afrika. Ook voor de grote maatschappijen in deze regio vormt TNO een unieke partner als niet-commercieel kennisinstituut dat zich bezighoudt met geïntegreerd onderzoek en verschillende expertises combineert om tot effectieve oplossingen te komen.

Lees verder over onze projecten


Niet-conventionele olie en gas

Nu zogenaamde niet-conventionele energiebronnen als schaliegas zo kritisch onder de loep worden genomen in de media, is het niet meer dan logisch dat de bedrijfstak kijkt naar mogelijkheden voor samenwerking met TNO. Als een betrouwbare, onafhankelijke organisatie voor toegepast onderzoek, richten wij ons op het ontsluiten van deze alternatieve vormen van geo energie op een meer kostenefficiënte en minder milieubelastende wijze. “Iedereen weet dat we voor een enorme uitdaging staan”, aldus Business Developer Yvonne Schavemaker, “maar we zijn altijd op zoek naar partners die bereid zijn risico’s te nemen en iets nieuws te proberen om de uitdaging aan te gaan. Als ze daartoe bereid zijn, hebben we ze genoeg te bieden.”
Onze multidisciplinaire aanpak bijvoorbeeld. We hebben kennis en ervaring van installatietechniek tot productietechnologie, fundamentele geologie tot reservoir engineering. We beschikken daarnaast over unieke netwerken. We zijn op dit gebied niet alleen leidend in Europa bij talloze internationale initiatieven, maar hebben ook uitstekende contacten met ervaren partijen in de VS en Canada. Dus als u deze alternatieve bronnen daadwerkelijk als alternatief ziet, moet u bij TNO zijn.

Lees verder over onze projecten

Geo Energy
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.