Ons werk

Closed-loop reservoirbeheer

Actief reservoirbeheer begint met het waarnemen van de dynamische toestand van reservoirs (met de productie-infrastructuur). vervolgens komt er een implementatie van een optimale regelstrategie op basis van die toestand. Daarvoor worden steeds meer velden uitgerust met meters in de put, instroom-regelkleppen en andere slimme voorzieningen: zogenaamde "smart fields", intelligente velden of e-velden.

Nu wordt nog vrij beperkt geprofiteerd van de mogelijkheden van deze smart fields. Alleen waarnemingen die direct te vertalen zijn in een optimale respons en leiden tot "nut brengende gebeurtenissen" worden gebruikt, terwijl het vaak jaren duurt voordat reservoirmodellen zelf worden bijgewerkt. Het oplossen van deze problemen betekent een toegevoegde waarde voor het reservoirbeheer. Het uiteindelijke doel is te komen tot een geïntegreerde oplossing voor wat vaak wordt aangeduid als 'closed-loop reservoirbeheer' of 'real-time reservoirbeheer'. Om deze geïntegreerde oplossing te kunnen leveren heeft TNO een "Reservoir Management Toolbox" ontwikkeld met geavanceerde assimilatie- en optimalisatiemodules speciaal voor history-matching of als hulpmiddel bij veldontwikkeling, of gecombineerd in een closed-loop reservoirbeheerprocedure. De toolbox bevat ook geavanceerde methoden voor opschalen waarmee gedetailleerde geologische modellen in behapbare reservoirmodellen kunnen worden omgezet.

Vergelijkend onderzoek

Om ervaring te verkrijgen met het implementeren van instrumenten voor closed-loop reservoirbeheer op een realistisch veld en om verschillende procedures te testen, heeft TNO voor de SPE ATW een uniek vergelijkend onderzoek georganiseerd van closed-loop reservoirbeheer (Brugge, juni 2008). Er namen negen groepen van zowel universiteiten als bedrijven deel. Het doel was om een reservoirmodel te optimaliseren met behulp van de gegevens over een periode van 10 productiejaren en een optimale strategie op te stellen voor waterinjectie voor de komende 10 jaar. Er werd allereerst een gedetailleerd synthetisch geologisch model geconstrueerd. Vanuit dit model werden synthetische putloggegevens en infrastructurele informatie geleverd. Het geologisch model is vervolgens opgeschaald naar een reservoirmodel met ongeveer 330.000 actieve blokken als het "ware" reservoir waarop de verschillende strategieën voor waterinjectie van de deelnemers konden worden getest.

Toename van netto contante waarde

De resultaten van de workshop lieten een spreiding zien in de door de deelnemers verkregen netto contante waarde (NPV) in de orde van 10%. Het hoogste resultaat lag slechts 3% beneden het geoptimaliseerde geval vastgesteld voor het (de deelnemers onbekende) ware veld. Het bleek dat de stijging van de NPV als gevolg van de beschikbaarheid van drie regelintervallen per put in plaats van één, aanzienlijk was (ongeveer 20%). Ook bleek uit de resultaten dat de NPV die werd bereikt als aanvullende productiegegevens beschikbaar kwamen in alle gevallen hoger was dan voorheen. Dit zogenaamde Brugge-veld is in het bezit van TNO en nog niet beschikbaar voor derden. Om echter het Brugge-veld toegankelijker] te maken en closed-loop studies met intensievere interactie mogelijk te maken, zijn we nu bezig het model via het internet beschikbaar te stellen. Eerst aan onze partners, NTNU en Stanford University, maar in een later stadium misschien ook aan een breder publiek.

Drs. ir. Anton Leemhuis

Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.