Ons werk

Gasschalies onder de loep

De wereldwijde gasreserves in schalies worden geschat op meer dan 450 Tm3 De Europese bodem bevat prominente zwarte schaliehorizonten die ook als gasschalies kunnen werken. Het schaliegaspotentieel voor Europa wordt geschat op ongeveer 14 Tm3. Tot nu toe bestaat er echter geen compilatie van gasschaliegegevens op Europese schaal.

Schaliegas is een van de belangrijke onconventionele delfstoffen. In 2005 kwam 6% van het in Amerika geproduceerde aardgas uit gasschalies. Het Amerikaanse ministerie voor energievoorlichting voorspelt dat in 2030 ongeveer de helft van het geproduceerde aardgas uit onconventionele bronnen komt. Dit belangrijke exploratiepotentieel bestaat ook in Europa. Het GASH-project is opgezet om Europese gasschalies te bestuderen en hun potentieel te bepalen. Het is onderverdeeld in drie delen: twee onderzoekscomponenten met studies op regionale en reservoirschaal en de constructie van een database voor het verzamelen van alle informatie over gasschalies in Europa. Er is nog geen geïntegreerde database met alle belangrijke gegevens voor simulatiesystemen (bv. dikte, TOC, type OM) en de belangrijkste grensvoorwaarden en kalibratiegegevens ten behoeve van het modelleren (bv. erosie- en warmtestroomgeschiedenis) en reservoirkwaliteit (bv. spanningsgeschiedenis).

Gasschalie-database

Het doel van de database is om exploratie en productie in Europa te ondersteunen door gegevens over gasschalies (verdeling en kenmerken) te verzamelen. Een GIS-database op internet met relevante kaarten, gegevens en seismische doorsneden zal worden opgebouwd op basis van gegevens uit nationale geologische onderzoeken, van industriële partijen die gegevens willen delen en van gegevens uit publieke bronnen De projectpartners zullen geavanceerde nationale (GEUS, TNO) en Europese digitale ondergrond-informatiesystemen bijeenbrengen en voor het internet geschikte GIS en 3D visualisatietechnologieën integreren. Om te beginnen zullen in Nederland, Duitsland en Scandinavië gegevens worden verzameld van de belangrijkste schalie-lagen, met items zoals aanwezigheid van moedergesteente en kwaliteit en maturiteit.

Belangrijkste activiteiten

Verzamelen van gegevens en kartering zullen de belangrijkste taken zijn in het project, met Geological Surveys die deelnamen aan en/of ondersteund worden door het GASH project. In de laatste stap van de project zullen regionale gegevens verzameld uit andere geografische gebieden worden opgenomen in de database. De database zal worden gecoördineerd door twee verschillende werkgroepen: Technische GIS-coördinatie (TNO) voor het bouwen van de database, samenstellen van de GIS-kaart en productontwikkeling, en coördinatie van de belangrijkste schalie-perioden. Deze werkgroepen zullen de inhoud van de database en de belangrijkste thematische kaarten leveren evenals filterrichtlijnen voor het zoeken naar gasschalies. Wij bereiden nu de database voor samen met de nationale Geological Surveys op basis van voorlopige gegevens, zoals het voorkomen van gasschalies en de beschikbare geochemische gegevens, en door de workshops voor te bereiden (de eerste in de zomer van 2009).

Downloads

Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.