Ons werk

Geïntegreerde veldstudies en bekkenreconstructies

De opvulling van sterk gefragmenteerde bekkens (bijvoorbeeld in de Boven Jura van de Centrale Noordzee Slenk en het Terschelling Bekken) heeft vaak plaatsgevonden onder snel wisselende tectonische regimes en is daarom zeer complex.

De combinatie van laterale faciesovergangen, repeterende log en facies patronen in de tijd en sterke halokinese (zoutbewegingen) maken een betrouwbaar seismische interpretatie en logcorrelatie erg moeilijk. In de laatste jaren hebben nieuwe biostratigrafische technieken, vooral in continentale tot ondiep mariene settings, geleid tot een betere identificatie van events. In dit licht is het Sporomorf EcoGroup (SEG) model ontwikkeld, dat is gebaseerd op de paleoecologische herkomst van sporomorfen producerende organismen.

Deze krachtige nieuwe techniek is getest op verschillende plays in het Carboon, Jura en Krijt van de Noordzee en in de Trias van het Midden Oosten. Het PEG model leidt tot een beter begrip van koolwaterstoffenreservoirs. Afgezien van gedetailleerde milieureconstructies leidt de toepassing tot de identificatie van klimaatveranderingen en zeespiegelschommelingen, zelfs in terrestrische afzettingen. Deze interpretaties kunnen worden gecorreleerd naar sequentie stratigrafie. Een dergelijke aanpak, gebaseerd op geobiologische gegevens, leidt in bekkenstudies tot goed identificeerbare tectono-stratigrafische sequenties.

Downloads

Drs. Dirk Munsterman

Contact

Drs. Dirk Munsterman

  • stratigrafie
  • biostratigrafie
  • geobiologie
  • facies
  • klimaat
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.