Ons werk

Innovatieve 'History Matching'

Bij de planning van de ontwikkeling van een veld en operationele besluitvorming wordt vertrouwd op modellen die het toekomstig gedrag van een reservoir voorspellen. Reservoirmodellen kunnen sterk worden verbeterd door history matching van productiegegevens. Aangezien het reservoir echter slechts in beperkte mate kan worden "gelezen" via putgegevens, kunnen modellen enorm worden verbeterd met aanvullende gegevens van andere bronnen.

Toenemende vraag naar energie gepaard gaande aan een gebrek aan eenvoudig toegankelijke en winbare olievoorraden, in combinatie met eisen als gevolg van milieubeleid, onzekere markten en veiligheid, betekenen een uitdaging voor de olie-industrie in deze eeuw. Er zijn werkelijk innovatieve oplossingen nodig, zowel bij exploratie als productie.
Meer produceren uit bestaande reservoirs op een effectievere, veilige en schone manier is het uiteindelijke doel. Recente technologische ontwikkelingen, met betrekking tot de rekenkracht van computers, dataverkrijging en -verwerking, bieden enorme mogelijkheden voor innovatie. Er komt steeds meer informatie van verschillende bronnen, samen met algoritmen om deze informatie te vertalen in updates van reservoirmodellen. Nieuwe gegevens die voor dit doel kunnen worden gebruikt zijn time-lapse seismiek, waarnemingen van bodemdaling en zwaartekrachtmetingen.

Verbetering van reservoirmodellen

TNO bezit grote ervaring in het modelleren van olie- en gasreservoirs (voornamelijk met Eclipse maar ook met andere simulators) evenals van verschillende fysische processen die te maken hebben met de evolutie van een reservoir, zoals seismische effecten of bodemdaling. Voor dit doel zijn verschillende procesmodellen ontwikkeld en gekoppeld aan reservoirmodellen. Metingen verkregen door het monitoren van deze processen kunnen worden gebruikt in inversie-algoritmen om de onzekerheden in het reservoirmodel zelf in te perken. Veel van deze inversietechnieken komen voort uit andere onderzoeksgebieden (meteorologie, oceanografie) en zijn de laatste tijd met succes toegepast op reservoirbeheer. Binnen het onderzoeksprogramma ISAPP werkt TNO samen met ISAPP-partners Shell en TU Delft en speelt een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van zulke methoden.

De gegevens

Bij time-lapse seismiek kan conversie van voorspelde reservoirdrukken en verzadigingen naar akoestische impedantiemodellen met synthetisch seismisch modelleren worden vergeleken met de echte seismische gegevens. Dit is met succes toegepast in een studie voor CO2-injectie in de aquifer van het Sleipner-veld.
Bodemdaling is een belangrijk probleem in Nederland vanwege de grote risico's voor gebieden die onder zeeniveau liggen. De gevolgen voor waterhuishouding, gebruik van de ondergrond, bouw en infrastructuur zijn enorm. TNO gebruikt voorspelling van bodemdaling door reservoircompactie voor het genereren van informatie over de drukverdelingen binnen het reservoir. Zwaartekrachtgegevens kunnen waardevolle informatie leveren over de beweging van grensvlakken tussen gas en vloeistof. De recente verbeteringen in gravimetrische instrumenten maken zwaartekrachtmetingen nauwkeuriger, zodat ook deze waarnemingen kunnen worden gebruikt voor "history matching".

Drs. ir. Anton Leemhuis

Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.