Ons werk

Integrated System Approach Petroleum Production (ISAPP)

TNO, Shell en TU Delft investeren in gezamenlijk onderzoek voor de olie- en gasproductietechnologie. Het programma Integrale systeemaanpak olieproductie (ISAPP) heeft ten doel de winning van koolwaterstoffen op te voeren met innovatieve reservoirontwikkelingen en managementtechnologieën zodat toekomstige productiesystemen intelligenter, goedkoper en flexibeler zullen zijn en snellere en effectievere winning mogelijk maken.

Het ISAPP-programma zal worden beëindigd in 2009 maar de huidige ISAPP-partners hebben interesse de ISAPP-activiteiten voort te zetten in ISAPP-2. Ze zouden deelname toejuichen van nieuwe partners in het ISAPP-2-programma voor algemeen, pre-competitief onderzoek, resulterend in gedeelde IP en praktijkstudies uitgevoerd door TNO/TUD en individuele partners. Dat laatste zou mogelijk resulteren in beschermde IP. Sinds 2005 hebben promovendi, gepromoveerden en medewerkers van TU Delft actief samengewerkt met TNO en Shell om te komen tot een geïntegreerd netwerk van specialisten in disciplines als geofysica, reservoirkarakterisering en -engineering, productietechniek, en scheidings- en conversietechnologie. De nadruk ligt op de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de olie- en gasindustrie voor zowel productiesystemen als reservoirmanagement. Er wordt nauw samengewerkt met de Faculteit der Managementwetenschappen van de universiteit van Nijmegen om nieuwe technologieën sneller op de markt te kunnen brengen.

Productiesystemen

Het belangrijkste doel van het ISAPP Production Service-programma is het ontwikkelen van (geïntegreerde) productiemodellen om na te gaan hoe de levensduur van olie- en gasvelden kan worden verlengd en de productie van putten geoptimaliseerd. Drijvende factoren zijn de toenemende complexiteit van de exploratie, hogere gas- en waterproductie, beperkingen van de oppervlakte-apparatuur en het voorkomen en beperken van productie-instabiliteit. Het ISAPP PS-programma houdt rekening met factoren die de werking beperken van conventionele optimaliserings- en regeltechnieken, en houdt zich bezig met kennisontwikkeling evenals met praktische implementatie van de ontwikkelde technologie. In dit verband speelt een van de hoofdresultaten van ISAPP, een 'virtual asset' simulatieomgeving, een belangrijke rol als middel voor het testen en vergelijken van verschillende optimaliserings-en regelstrategieën voorafgaand aan veldtests en eventuele praktische invoering.

Reservoir Management

De technologie die valt onder het ISAPP Reservoir Management, of "Subsurface Characterisation and Flow (SCF)", is gericht op het verbeteren van de reservoirprestaties door toepassing van het concept van closed-loop reservoirbeheer. De bedoeling is de reservoirprestaties op te voeren qua winning of in financiele zin met behulp van een meet- en regelaanpak voor reservoirbeheer. Recente 'closed-loop' of 'real-time' aanpakken voor de koolwaterstofproductie trekken steeds meer belangstelling als onderdeel van verschillende initiatieven (bv. 'smart fields', 'I-velden', 'e-velden', 'zelflerend reservoirbeheer', etc). De nadruk van SCF ligt op optimalisering van de gebruikscyclus, dat wil zeggen op processen met een duur van enkele tot tientallen jaren. In aanvulling op de aanpak vanuit de geowetenschappen, benadrukt SCF de noodzaak om zich te richten op die elementen van het modelleringsproces die kunnen worden geverifieerd vanuit metingen en tegelijk relevant zijn voor regelbare parameters.

Drs. ir. Anton Leemhuis

Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.