Ons werk

Ondiep gassysteem - anomalieën interpreteren

Seismische anomalieën die wijzen op lekkage komen algemeen voor in koolwaterstofbekkens. Hun interpretatie is belangrijk voor beoordeling van geologische risico's bij exploratie. Integrale beoordeling van gegevens leidt tot een betrouwbaarder model voor gasmigratie in het ondiepe gedeelte en richting zeebodem. TNO heeft de toegevoegde waarde van een dergelijke geïntegreerde aanpak duidelijk gedemonstreerd in een recent onderzoek in de Noordzee.

Twee- of driedimensionaal seismisch onderzoek, beschikbaar gesteld door de klant, is de basis. De seismische gegevens worden zorgvuldig onderzocht op tekenen van seismische anomalieën die kunnen wijzen op de aanwezigheid van gas. Hierbij kan het gaan om kleinere of grotere heldere plekken en vlakke plekken die wijzen op ingesloten gas en seismische anomalieën die wijzen op lekkage. Dat zijn bijvoorbeeld gasschoorstenen, lekkende breuksystemen, ondiepe sterke reflectors en ondiepe verstoorde zones. Als een 3D-onderzoek beschikbaar is, kan dTEct – een product onder licentie van dGB Earth Sciences – worden gebruikt voor het bepalen van het seismische volume met een multi-attribuut-aanpak via een neuraal netwerk. Aan het eind van deze eerste fase toont het resulterende model voorkomen en verdeling van seismische anomalieën die waarschijnlijk verband houden met gas.

Aanvullende gegevens verkrijgen

De tweede fase van het onderzoek omvat het verkrijgen van aanvullende gegevens met behulp van een zeeschip. Voor een gemiddeld licentieblok in de Noordzee is bijvoorbeeld een week vaartijd nodig om monsters van de zeebodem te verzamelen (met de Vibrocore-methode) en zowel multibundel- als hoogfrequente akoestische onderzoeken te doen van specifieke interessante zones. Multibundelgegevens tonen de aanwezigheid aan van bathymetrische anomalieën in de zeebodem die wijzen op ontsnappend gas (zoals putten en carabonaatplatforms), terwijl nauwkeurige ondergrondprofielen verstoringen aantonen door de aanwezigheid van gas in de bovenste 20 meter van de ondergrond, evenals gaspluimen in de waterkolom. Van de vibrocores uit de bovenste 4-5 meter sediment worden deelmonsters geanalyseerd op gasgehalte. De concentraties lichtere koolwaterstoffen kunnen worden gemeten en stabiele isotopen kunnen worden bepaald.

Het combineren van de deelonderzoeken

Interpretatie van geochemische anomalieën wordt gecombineerd met interpretatie van de verschillende seismische en akoestische methoden, resulterend in een uitgebreid model van de gasmigratie in het ondiepe gedeelte en naar de zeebodem toe. Dit aldus verrijkte model kan vervolgens worden geïntegreerd met bestaande modellen voor het ontstaan en de migratie van koolwaterstoffen in de diepe ondergrond. Een dergelijk model verhoogt het begrijpen van het gehele koolwaterstofsysteem van het gebied significant.

Contact

Dr. Johan ten Veen

  • geologie
  • seismische interpretatie
  • structurele geologie
  • geoligische modellen
  • petroleum geologie
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.