Ons werk

Optimalisatie van productie

Bij de ontwikkeling van modellen wordt gebruik gemaakt van mathematische concepten uit de meet- en regeltechniek voor het berekenen van bijvoorbeeld de optimale injectie- en productiestrategie van een veld. Er is gewerkt aan ontwikkeling en implementatie van een robuust optimaliseringsinstrument dat rekening houdt met onzekerheden aangaande de reservoirkenmerken en dat gemakkelijk kan worden opgenomen in het closed-loop reservoirbeheer.

Ontwikkelingen in de puttechnologie hebben het mogelijk gemaakt meer informatie te verkrijgen over put- en reservoir omstandigheden en de put-instroom te regelen. Maximaal profijt trekken van de mogelijkheden die deze informatie biedt is de grote uitdaging. Hierbij komen geautomatiseerde processen om de hoek kijken. De hoeveelheid gegevens van "smart wells" of softsensing-technieken is inmiddels te massaal worden om handmatig te kunnen worden verwerkt.
Een enkel reservoirmodel als uitgangspunt nemen doet geen recht aan de onzekerheid in onze kennis van het reservoir. Om adequaat met deze onzekerheid om te gaan dient een hele serie aannemelijke reservoirmodellen te worden gegenereerd in overeenstemming met de beschikbare a priori informatie, wat op zichzelf een geweldige uitdaging betekent voor de rekencapaciteit. Optimalisatiemethoden die voor genoemde problemen een oplossing bieden zijn momenteel beschikbaar en kunnen nuttig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook voor het vinden van optimale ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn.

Resultaten uit onderzoek

TNO is actief betrokken geweest bij onderzoeksprogramma's betreffende het probleem van het vinden en gebruiken van optimale reservoirmodellen en productiestrategieën, zoals in het EU-gefinancierde project Production forecasting with Uncertainty Quantification (PUNQ) waarin verschillende methoden zijn onderzocht voor het automatisch genereren van modellen. Sommige van deze methoden zitten inmiddels in commerciële pakketten voor "history matching" en onzekerheidsanalyse.
In het recente project Integrated Systems Approach for Petroleum Production (ISAPP), een samenwerking tussen TNO, Shell en TU Delft, is verder onderzoek gedaan naar nieuwe methoden voor automatisch updaten van modellen en productiestrategieën. Hun effectiviteit is vergeleken in een SPE workshop over closed-loop reservoirbeheer. Dit was voor TNO aanleiding om een simulator-onafhankelijk optimalisatie-instrument te ontwikkelen dat rekening houdt met onzekerheden in de reservoireigenschappen en helpt bij het vinden van de optimale productiestrategie.

Toepassingen

Een industriële partner zocht een optimale strategie voor productie uit een "thin oil rim" reservoir waar problemen bestonden met gas-coning en wasafzetting. Omdat er geen putsensoren waren, heeft TNO een optimale strategie ontwikkeld op basis van oppervlaktemperatuurmetingen. Die methode gaf een beter houvast voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook heeft TNO een serie reservoirmodellen ontwikkeld voor de SPE-workshop over closed-loop reservoirbeheer waarmee deelnemers aan de workshop hun methoden konden testen voor automatisch reservoirbeheer en de voor- en nadelen konden vergelijken. Het optimalisatie-instrument van TNO kan een automatische strategie voor waterinjectie genereren waarmee olie die is opgesloten achter een breuk kan worden gewonnen en de netto contante waarde met 9% kan worden verhoogd. TNO's filosofie is dat alle oplossingen een analyse en kwantificering van de vigerende onzekerheden moeten bevatten. Tenslotte zij nog opgemerkt datTNO haar kennis en ervaring graag wil delen in gezamenlijke onderzoeksprojecten of in de rol van adviseur.

Drs. ir. Anton Leemhuis

Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.