Ons werk

Permeabiliteit voorspellen van reservoirs met 'tight gas'

De ontwikkeling van succesvolle exploratie- en productiestrategieën voor "tight gas" reservoirs vereist goed inzicht in de (lokale) porositeit-permeabiliteit verdeling. TNO is een instrument aan het ontwikkelen voor het snel voorspellen van porositeit-permeabiliteit op de basis van gesteentesoorten, begravingsgeschiedenis, gelaagdheid en tektonische spanningen.

Het zal worden geïntegreerd in de bekkenmodellen voor het bestuderen van de typische ontwikkeling van porositeit-permeabiliteit van belangrijke stratigrafische eenheden voor realistische scenario's in een praktijkstudie van een goed gekarakteriseerd "tight gas" reservoir. Een geschikte case-study zou gehaald kunnen worden uit de offshore Rotliegend gasvelden, NW van Nederland. Als informatie beschikbaar is over de ruimtelijke verdeling van de sedimentaire facies, kan het instrument worden gebruikt in combinatie met gesteentetypering en bekkenmodellen om de ruimtelijke verdeling van porositeit-permeabiliteit te voorspellen. De voorspellingen worden vergeleken met porositeit-permeabiliteitkaarten die zijn geproduceerd met behulp van putlcorrelatie, petrofysische analyse van gesteenten en geologische modellen van faciesverdeling. Het instrument helpt ons de productie-strategieën in problematische gassystemen te optimaliseren.

Voorspellingsinstrument

Het instrument is vooral nuttig in gebieden waar een gebrek aan gegevens conventionele voorspelling van porositeit-permeabiliteit bemoeilijkt. De ontwikkeling van porositeit-permeabiliteit van reservoirgesteente in de tijd wordt voorspeld door het modelleren van compactie en cementatie tijdens diagenese, met compactie door fracturering en oplos-neerslagprocessen als standaardsituatie. Experimentele en veldgegevens worden gecombineerd met eindige elementenmodellen voor het modelleren van deze processen. Het standaard proces kan worden uitgebreid met andere diageneseprocessen, zoals illietcementatie, in omstandigheden waar deze processen een belangrijke rol spelen en waar gegevens beschikbaar zijn. De benodigde invoergegevens zijn gesteente-eigenschappen, druk-temperatuur-tijd-paden, en de spanningen in de gesteenten tijdens begraving. De invoer is dus een combinatie van gesteentetypering en een bekkenmodel.

Nogmaals: invoer

Gesteentetypen worden geclassificeerd volgens kenmerken die verband houden met het afzettingsmilieu. Gesteente-eigenschappen, zoals kleigehalte, korrelgrootteverdeling, en vorm van poriënkanalen zijn geschikt (noodzakelijk?) als invoer voor de porositeit-permeabiliteitvoorspelling. Door het instrument te gebruiken voor verschillende gesteentesoorten en bedekkingsgeschiedenissen kunnen verdeling van porositeit-permeabiliteit binnen biostratigrafische eenheden en potentieel voor ontwikkeling van "tight gas" reservoirs worden bepaald. Realistische scenario's voor de vorming van sedimentaire bekkens komen uit geavanceerde bekkenmodellen voor het onderzoeken van de typische bedekkingsgeschiedenissen van gesteenten. Bijbehorende druk-temperatuur-tijdpaden dienen als invoer voor het porositeit-permeabiliteit-instrument. Door combinatie van deze technieken kan ook de evolutie worden bepaald van de porositeit-permeabiliteit voor een bepaalde gesteentesoort en aangegeven begravingsgeschiedenis.

Contact

Dr. Jan ter Heege

  • Schaliegas
  • Geothermie
  • Geomechanica
  • Gesteente fysica
  • Green Island Industries
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.