Ons werk

Assisted History Matching

"History matching" is het aanpassen van een reservoirmodel totdat de gesimuleerde productie nauwkeurig overeenkomt met het bekende vroegere gedrag van het reservoir. Vervolgens kan hiermee toekomstig reservoirgedrag betrouwbaarder worden gestimuleerd, vooral als de aanpassingen gebaseerd zijn op bekende geologische eigenschappen van het reservoir. Verwacht toekomstig gedrag kan helpen productiescenario's te optimaliseren.

De nauwkeurigheid van history matching hangt af van de kwaliteit van het (bestaande) reservoirmodel en de kwaliteit en de hoeveelheid meetgegevens, in het algemeen productiegegevens of drukken. Handmatig aanpassen van reservoirparameters resulteert in proefondervindelijke oplossingen: het is onmogelijk alle informatie te gebruiken, het is ongeschikt voor complexe reservoirmodellen, het kost veel tijd en levert niet de beste resultaten. Wiskundig uitgedrukt, het vraagstuk van history matching heeft een niet-unieke oplossing zodat kwantificering van de onzekerheid in de beschrijving van het reservoir van groot belang is. Dit vereist een goed begrip van de belangrijkste oorzaken van onzekerheid. Een oplossing zou zijn om methoden toe te passen die het mogelijk maken een aantal overeenkomende reservoirmodellen gebruiken (realisaties) en optimaal met onzekerheid om te gaan. Veel van deze methoden zijn bestudeerd en toegepast op history matching.

EnKF voorbeeld

History matching vereist een aangepaste keuze voor een specifieke toepassing die rekening houdt met de complexiteit van het probleem, de hoeveelheid en kwaliteit van de gegevens, de kwaliteit van kennis vooraf en van de onzekerheden. Een Ensemble Kalman filter (EnKF) kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het history matchen van synthetische modellen met toenemende complexiteit aangezien hiermee meervoudige realisaties mogelijk zijn, het goed omgaat met onzekerheden en makkelijk is te implementeren. Het EnKF algoritme is een sequentiële methode. Het model wordt bijgewerkt met waarnemingen op precies het moment dat de metingen zijn verkregen, simuleert het reservoirgedrag voor een aantal verschillende sets reservoirparameters en combineert dan de simulatieresultaten en de waarnemingen om het reservoirparameters optimaal te bij te werken. In werkelijkheid is het moeilijk de onzekerheden in de vooraf bekende geologische informatie te kwantificeren en op te nemen in de assimilatieprocedure.

Validatie en einddoel

Bij alle bestudeerde problemen van history matching is gebleken dat er geen "kant-en-klaar" recept is voor de oplossing van een bepaald probleem; het vereist deskundigheid om een geschikte strategie te kiezen voor history matching. De resultaten van de verschillende methoden voor history matching zijn gevalideerd door ze te vergelijken met het praktijkgeval. In werkelijkheid kennen we de verdeling van de permeabiliteit niet echt, dus we moeten de resultaten valideren door te kijken naar het voorspellend vermogen van de modellen na history matching en de hoeveelheid geologisch realistische informatie in de schattingen. Het einddoel is een model te verkrijgen dat past bij historische gegevens binnen de onzekerheid van de metingen en het model, met toenemende betrouwbaarheid de olie- en waterverzadiging voorspelt in bestaande en nieuwe bronnen, en in overeenstemming is met relevante geologie.

Drs. ir. Anton Leemhuis

Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.