Ons werk

Gasopslag studies

De vraag naar gas is cyclisch en varieert met de buitentemperatuur en de economische activiteitencyclus (week/weekend, dag/nacht). In gematigde klimaatzones is er een piek in de winter en een dal gedurende de zomer. De gasaanvoer moet de vraag naar gas natuurlijk volgen.

Ondergrondse Gasopslag (Eng. afkorting UGS) is een kosteneffectief middel om aanbod en vraag naar gas onmiddellijk in balans te brengen. Door een zogenaamde "swing capacity" aan te brengen in de buurt van de klant kan er substantieel worden bespaard op de kosten voor variabele productie zowel in de producerende gasvelden als het transportsysteem (dunnere pijpleidingen!). De besparingen kunnen enorm zijn, speciaal waar kleine offshore velden aan de gasinfrastructuur zijn aangehaakt.

TNO als projectmanager

TNO is betrokken als projectmanager in het proces van selectie, milieu-assessment, planning, marktmodellering en modellering van de ondergrond in Nederland. Verscheidene gasvelden in Nederland zijn geanalyseerd om antwoorden te krijgen die verband houden met het nationale "kleine velden beleid". Bijvoorbeeld, hoe zou de productieleeftijd van het Groninger veld kunnen worden verhoogd door het exploreren en produceren van kleine velden en het implementeren van UGS? Bovendien zijn er verscheidene studies geweest om huidige en toekomstige UGS-locaties te modelleren als onderdeel van het totale gassysteem in Nederland. En tevens om beter begrip te krijgen hoe dit alles bijdraagt aan de nationale leverings-zekerheid en de prijs voor de gebruiker. TNO heeft een gedegen kennis van de verscheidene aspecten van de selectie van geschikte UGS-locaties en de technische vereisten. Een database is opgezet die een weelde aan relevante data bevat. Die werd gebruikt om voorselectie criteria te ontwerpen voor geschikte UGS-velden.

De impact van UGS

In verscheidene andere studies is advies gegeven aangaande potentiele nieuwe opslaglocaties, waarbij de verwachte timing van het beschikbaar komen is meegenomen. In-house cursussen zijn gegeven aan maatschappijen, terwijl de nederlandse Overheid is geadviseerd aangaande de technische consequenties van verscheidene UGS plannen. Modellering van de ondergrond is gemeenlijk het belangrijkste onderdeel van dergelijke studies en behelst seismische interpretatie, een volledige petrofysische interpretatie, statische geologische modellering, reservoir modellering, volumetrie, etc. Verscheidene typische UGS-verschijnselen zijn onderzocht, zoals cyclische drukfluctuaties, hun impact op het aquifer, mogelijke lek richting naburige breuken, de menging van het oorspronkelijke hoogcalorische gas en het geinjecteerde gas, de omvang van het zgn. cushiongas, optimalisatie van boorlocaties en aantal putten, gegeven de betrokken volumes en injectie / productie capaciteit.

Drs. ir. Anton Leemhuis

Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.