Ons werk

Infrastructuur olie en gas inzetten voor energietransitie

Whitepaper: De Noordzee als versneller energietransitie

Een duurzaam energiesysteem kan sneller tot stand komen als de bestaande en deels afgeschreven olie- en gasinfrastructuur op de Noordzee wordt gecombineerd met bestaande en nieuwe windparken. Zo kan de Noordzee een belangrijke rol spelen als versneller van de energietransitie. Hergebruik van bestaande pijpleidingen, platforms en lege gasreservoirs voor afvang en opslag van CO2, productie en buffering va  n energiedragers als waterstof vormen de kern van de aanpak. Naast de winst van de versnelde transitiemogelijkheden, scheelt het ook de hoge kosten voor de ontmanteling van  de olie- en gasinfrastructuur op de Noordzee.

Dat blijkt uit de whitepaper ‘Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee’. In het document schetsen TNO-experts hoe de infrastructuur op de Noordzee een duurzaam energiesysteem dichterbij kan brengen. Daarvoor is een slimme koppeling nodig tussen offshore windparken en de huidige olie- en gasinfrastructuur. De eerste besluiten om zulke systemen operationeel te krijgen zijn op zeer korte termijn nodig. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar ook met het oog op de snel naderende afbouw van olie- en gasinfrastructuur op de Noordzee.

Integrale benadering

Een groot deel van ons aardgas komt nog altijd van offshore platformen op de Noordzee. Maar die productie neemt steeds verder af door leeg rakende gasvelden, een lage gasprijs en oplopende operationele kosten. Tegelijkertijd is offshore wind sterk in opkomst. Dat biedt kansen om de omvangrijke offshore infrastructuur voor olie- en gaswinning in te zetten voor de overgang naar duurzame energiebronnen zoals offshore wind. TNO pleit voor een integrale benadering waarin energieproductie, voedselproductie (visserij) en behoud van de natuur in samenhang worden bezien. Systeemintegratie betekent deze gebruiksfuncties combineren zodat ze van elkaar versterken, en samen ruimte en kosten besparen.

De offshore productie van windenergie ontwikkelt zich snel. In 2023 zullen vijf grote windparken van 700 MW elk een vermogen van 4,5 GW leveren. In de jongste plannen streeft  het kabinet  in 2030 een opgesteld vermogen van 11,5 GW te hebben. Het einde van offshore gasproductie is voorzien tussen 2030 en 2050. Dat zou de komende twintig jaar  betekenen dat  156 platforms, 3.000 km pijpleiding en 700 putten moeten worden ontmanteld en opgeruimd. Dit kost  naar schatting een kleine vier miljard euro.

De belangrijkste kansen voor systeemintegratie die de energietransitie kunnen versnellen zijn:

  • productie van groene waterstof op bestaande platforms en transport via bestaande pijpleidingen
  • opslag van groene waterstof in bestaande velden en pijpleidingen
  • CO2 transport en opslag in bestaande velden

Daarbij is het nodig de opbouw van offshore wind dusdanig te versnellen dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is voor omzetting naar groene waterstof om te voldoen aan de benodigde opslagcapaciteit.

Voor meer informatie lees onze whitepaper ‘Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee’

Lezen
Ons werk

North Sea Energy programma: Samenwerking zorgt voor versnelling energietransitie Noordzee

Het North Sea Energy programma is in mei 2017 van start gegaan om de energietransitie op de Noordzee te versnellen. Dit programma wordt ondersteund door Topsector Energie en kent een twintigtal deelnemers... Lees verder
Kennis

Transitie naar duurzame energie

We leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie door kennis van schone en duurzame technologieën te ontwikkelen en deze met onze klanten en partners wereldwijd te delen. Door nauwe samenwerking... Lees verder

Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.