Ons werk

Nederland en Duitsland: groene energievrienden in de toekomst?

Door de Energietransitie in Nederland en de Energiewende in Duitsland zullen de Nederlands – Duitse energiebetrekkingen veranderen. De bestaande asymmetrische relatie, waarbij Nederland vooral een toevoer- en doorvoerland van fossiele brandstoffen (gas, aardolie en olieproducten) naar Duitsland is, kan daarbij plaatsmaken voor een relatie waarin Duitsland meer hernieuwbare energie naar Nederland exporteert.

Daarom is het van belang voor Nederland om nieuwe, duurzame energie-exportproducten te vinden om ook in de toekomst naar Duitsland te kunnen exporteren. Omgekeerd is het van belang voor Duitsland om de opgedane kennis in de Energiewende te kunnen exporteren naar onder meer Nederland. Tegelijk zien beide partijen het belang in van samenwerking voor een wereldwijde energietransitie. Technologische samenwerking en verkenningen van de bijbehorende markt- en maatschappelijke veranderingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Vraag is daarom in dit discussie paper welke acties er nodig zijn voor de toekomstige bilaterale energiebetrekkingen - tussen voorwaarden stellen aan gezonde handelsbetrekkingen en concurrentie aan de ene kant, en technologische en maatschappelijke samenwerking voor een mondiale energietransitie aan de andere kant. Kunnen Nederland en Duitsland in de toekomst ‘groene energievrienden’ worden en blijven?

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.