Ons werk

Ultra-Diepe Geothermie in Nederland

In verschillende bedrijfstakken is behoefte aan vergroening en daarbij hun concurrentiepositie te versterken. Bedrijven met een grote energievraag verkennen derhalve de mogelijkheden om hogere temperaturen in de diepere ondergrond aan te tappen voor bijv. stoom of electriciteitsopwekking. Dè basis voor het verkennen van de mogelijkheden voor Ultra-Diepe Geothermie in Nederland.

De Nederlandse samenleving staat voor een grote uitdaging met betrekking tot het verduurzamen van onze energievoorziening. Deze uitdaging staat geformuleerd in het Energieakkoord. Dit akkoord bepaald een doel van 14% duurzame energie in 2020, wat naar 2023 moet doorgroeien naar een aandeel van 16% in de totale energiemix. Het leveren van duurzame warmte kan een grote bijdrage leveren aan deze doelstellen. Per jaar is er circa 170 PJ aan industriële warmtevraag van 100 tot 200 °C. Daarnaast is er volgens het Ministerie van Economische Zaken nog een circa 650 PJ per jaar aan warmtevraag van minder dan 100 °C vanuit de glas- en tuinbouw en de gebouwde omgeving. Er is een match met de technische potentie voor warmtebesparing met UDG die bestaat uit ca. 170 PJ vanuit de industrie, ca. 350 PJ vanuit huishoudens, ca. 90 PJ vanuit de landbouw en nog eens 225 PJ vanuit de utiliteit.

Ook na 2030 blijft er een functionele warmtevraag van circa 75 PJ vanuit de industrie die aansluit bij UDG. Binnen deze industrie komt de grootste vraag uit de chemische industrie (~27 PJ), de papier(waren)- en kartonindustrie (~18 PJ) en de voedings- en genotsmiddelenindustrie (~27 PJ). Daarnaast kan er op de langere termijn natuurlijk ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor conversie van geothermische warmte naar duurzame elektriciteit. TNO verkent de mogelijkheden van ultra-diepe geothermie, zodanig dat het een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 en 2023.

Voor warmte uit duurzame bronnen is er een potentieel berekend van ongeveer 200 tot 550 PJ. Geothermie vormt hiervoor de belangrijkste bron naast restwarmte. De temperatuur van circa 31% van de industriële warmtevraag ligt tussen 100 en 200°C. Verder is een grote potentiële warmtevraag voor lagere temperatuur warmte in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw (< 100°C Energierapport, 2016). Alleen UDG op een diepte tussen de 4 à 8 km kan in de hogere temperatuurvraag tussen van 100 tot 200°C voorzien. UDG kan het ook het segment met lagere temperatuur warmtevraag bedienen. Het optimaal benutten van een UDG bron is belangrijk voor het genereren van inkomsten om daarmee de investering terug te verdienen.

In Nederland is er een aanzienlijke warmtevraag waar ultra-diepe geothermie mogelijk in kan voorzien. De Nederlandse ondergrond biedt een groot potentieel voor duurzame warmtevoorziening. Dit deel van de ondergrond is nog zeer onbekend. TNO werkt samen met verschillende partners om een beter begrip te ontwikkelen van de ondergrond en de potentie en risico-reductie van ultra-diepe geothermie te bepalen. Recent zijn de eerste stappen gezet met EBN en het Minsterie van Economische Zaken, samen met het Nederlanse bedrijfsleven voor de ontwikkeling van UDG met concrete pilot projecten.

Wilt u meer weten, of hebt u interesse om deel te nemen? Neem dan contact met ons op.

Eindrapportage Ultra-Diepe Geothermie in Nederland

Download
Downloads
Roadmap

Geo Energy: veilige en milieuvriendelijke energiewinning uit de bodem

De vraag naar grondstoffen waaronder olie en gas wordt steeds groter, ook in Nederland. Tegelijkertijd wordt het meer en meer belangrijk om de milieubelasting van het boren naar gas en olie zoveel mogelijk... Lees verder

Drs. ing. Maurice Hanegraaf

Contact

Drs. ing. Maurice Hanegraaf

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.