Ons werk

DINO, Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond

Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, heeft miljoenen ondergrondgegevens tot kilometers diepte ondergebracht in een database: Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Deze ‘bodemschat’ is door iedereen te raadplegen. De DINO database is voor overheden, bedrijven en particulieren een  waardevolle bron van alles wat zich ondergronds afspeelt.

De DINO database bevat gedetailleerde gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland waaronder boringen, grondwaterstanden, seismische gegevens en gegevens die onder de Mijnbouwwet vallen. De gegevens zijn afkomstig uit eigen archieven, maar ook uit archieven en bestanden van derden. Partijen die aan GDN gegevens aanleveren zijn onder andere waterschappen, provincies en oliemaatschappijen. We verwerken die gegevens op gestandaardiseerde wijze in de DINO database en dragen zorg voor het beheer en het toegankelijk maken van de gegevens. Verder beschikt GDN over een grote collectie boormonsters die afkomstig zijn van olie- en gasboringen. Deze zijn fysiek opgeslagen in het Kernhuis te Zeist.

DINO database publiek toegankelijk

De gegevens in de DINO database worden doorlopend geactualiseerd en via verschillende websites toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Zo zijn gegevens van de ondiepe ondergrond (tot 500m diepte) te raadplegen via de website DINOloket. Op deze website kunnen provincies, waterschappen, adviesbureaus, maar ook particulieren gegevens over en modellen van de ondergrond kosteloos bekijken en opvragen. Informatie over de diepe ondergrond (500m en dieper) is te vinden op de website van het Olie- en Gasportaal NLOG. Deze bevat gegevens over opsporing en winning van olie, gas en aardwarmte in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat. Vooral oliemaatschappijen- en adviesbureaus uit binnen- en buitenland maken hiervan gebruik. Naast deze websites die gegevens uit de DINO database op interactieve wijze beschikbaar stellen, ontwikkelt TNO webservices waarmee klanten geautomatiseerd gegevens uit de DINO database kunnen betrekken. 

Producten en diensten

Via de websites dinoloket.nl en nlog.nl bevordert TNO de beschikbaarheid en het gebruik van gegevens van de Nederlandse ondergrond. We doen dit zonder commercieel oogmerk als uitvloeisel van taken die de overheid aan TNO heeft toegewezen. Naast onze bestaande dienstverlening breidt TNO in het kader van de wet Basisregistratie Ondergrond de dienstverlening op het gebied van het registreren en uitgeven van ondergrondgegevens verder uit. 

Voor meer informatie ga naar de website van het DINOLoket

DINOLoket

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.