Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

ECN part of TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote en grote windparken op zee kunnen de kosten voor productie en transport naar verwachting behoorlijk worden teruggebracht.

Nederland bouwt in de nabije toekomst diverse middelgrote en grote windturbineparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. Een grote uitdaging bij offshore windparken is de technische aansluiting van die energieproductie op het elektriciteitsnet op land. Een ander belangrijk oogmerk is om de productie en transport goedkoper te maken.

Interconnectoren

Transportkosten kunnen worden gereduceerd door onder meer innovatieve interconnectoren te gebruiken. Dat is zware elektrische infrastructuur tussen verschillende landen waardoor de opgewekte energie in het ene land over zee naar het andere land kan worden geleid. Internationaal transport over verschillende elektriciteitsnetwerken in meerdere landen is beperkt, maar noodzakelijk als er steeds meer windparken in het energiesysteem worden opgenomen. Een rechtstreekse verbinding tussen bijvoorbeeld Nederland en Engeland via een interconnector overzee biedt uitkomst.

Er zijn meerdere voordelen. Een elektriciteitsmaatschappij kan zo besluiten om de elektriciteit te verkopen aan het land waar dat op dat moment het meest opbrengt. Daarnaast kan congestie worden tegengegaan. Als er te veel elektriciteit is opgewekt voor één land, kan het zo eenvoudig worden getransporteerd naar een ander land waar nog wel behoefte is. Een innovatie is om windparken direct aan deze interconnectoren te koppelen, zodat de elektriciteit in beide richtingen kan worden geleid. Netbeheerders als Tennet en ook de elektriciteitsmaatschappijen als NUON, Eneco en Shell hebben veel baat bij dergelijke innovaties.  

Active Wake Control

De onderzoekers van ECN part of TNO houden zich daarnaast bezig met kostenreductie in de productie van windenergie door andersoortige technische innovaties en slimme combinatie van technologieën. Het potentieel van windenergie kan beter worden benut door schaalvergroting. Ze onderzoeken in pilots wat het beste layout voor een windpark is, zodat het beste kostenplaatje wordt bereikt. Dat doen ze door verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Active Wake Control is daar een voorbeeld van.In Active Wake Control wordt de productie van de windturbines in een windpark nauwkeurig op elkaar afgestemd. Meestal gebeurt dat door windturbines vooraan in het windpark een lagere productie te laten draaien, zodat er meer wind is achter in het windpark. De totale opbrengst is – ondanks de lagere productie van de eerste windturbines – daardoor groter.  

Achter de windturbines is de windsnelheid lager. Doel is om die zogenoemde zogverliezen zo klein mogelijk te houden. Dat kan door een actieve regeling van alle individuele windturbines in een park, al naar gelang de windrichting en windsnelheid. Vooral in middelgrote windparken (50 turbines) en grote windparken (van 150 windturbines of meer) is zo veel winst te behalen.

Naar grootschalige opwekking van windstroom

Dr.ir. Stoyan Kanev

Contact

Dr.ir. Stoyan Kanev

  • Wind Energy Technology
E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.