Sustainable Energy: innovaties voor efficiënte energie

Hoewel heel veel (internationale) bedrijven en overheden zich richten op energie-efficiëntie, kan TNO met vernieuwde technologie het verschil maken in de maatschappelijke en/of economische impact. De kracht van TNO is hierin tweeledig. Enerzijds de kennis van ICT -gecombineerd met kennis van warmtenetten, zonnecellen et cetera-, anderzijds de ervaring met sociale innovaties, zoals beleid, regulering en gebruik van modellen.

Met deze unieke combinatie in kennis is TNO in staat aan te tonen dat zij een speler is in het energieveld om rekening mee te houden. In 2007 zijn de leden van de Europese Unie overeengekomen dat het percentage hernieuwbare energiebronnen in de energiemix in 2020 20% moet zijn. Om dit doel te bereiken, zal een steeds groter deel van de energiemix duurzaam moeten worden en zal de energie-efficiëntie moeten toenemen, niet alleen binnen de verschillende energiedragers (elektriciteit, gas, warmte), maar ook daartussen. Deze transitie is zeer complex. Op dit moment zijn er verschillende autonome ontwikkelingen, die ieder een eigen tempo hebben en deels wederzijds afhankelijk zijn.

Intelligente energienetwerken (smart grids)

TNO werkt samen met commerciële partijen en met de overheid om kennis op het gebied van intelligente elektriciteitsnetwerken te ontwikkelen en te integreren. Het betreft infrastructuur voor energie (voor elektriciteit, gas, verwarming, koeling) die op een intelligente wijze kan worden toegevoegd aan alle netwerkonderdelen, met gebruikmaking van meet- en controlesystemen.

Op basis van een multi-stakeholder business model, waarin grote en kleine consumenten en producenten in het netwerk kunnen worden geïntegreerd, zal de elektriciteitsvoorziening betrouwbaar, duurzaam en efficiënt worden. In 2050 zullen deze netwerken dezelfde leverbetrouwbaarheid hebben als fossiele brandstoffen, vooral als het aandeel van duurzame decentrale energie-opwekking toeneemt (zoals zonne- en windenergie, groen gas, biogas en syngas). Smart Grids zijn intelligente elektriciteitsnetwerken die het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte elektriciteit mogelijk maken, en die piekbelastingen kunnen voorkomen of reduceren. De moderne energie-infrastructuur wordt in toenemende mate anders gebruikt dan waarvoor hij oorspronkelijk was ontworpen. Daarnaast zijn de factoren 'tijd' en 'hoeveelheid geleverde energie' (door duurzame energie-opwekkers zoals de wind en de zon) moeilijk te sturen. Tot slot, als ontwikkelingen als duurzaam vervoer (zoals de elektrische auto) of duurzame verwarming (door warmtepompen) doorzetten, kunnen piekbelastingen ontstaan en problemen veroorzaken in the energie-infrastructuur.

Informatie en contact

Voor vragen over de rol van en onderzoek naar energie-efficiëntie in de energietransitie, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Meer weten over onze rol in de energietransitie?

Download de TNO Energievisie 2030 of neem contact met ons op.

TNO Energievisie 2030

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Decentrale, duurzame /energiesystemen en -opslag. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

Nederlands consortium bouwt als eerste ter wereld drijvende zonnefarm op zee

07 februari 2018
Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken de komende drie jaar samen aan de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Met een financiële steun... Lees verder
Nieuws

BEST Energy CheckUP maakt bedrijven sneller en slimmer energiepositief

07 december 2017
Vandaag tekent een consortium, bestaande uit TNO, CCS Energie-advies en de Italiaanse onderzoeksinstellingen ASTER en ENEA samen met Climate-KIC, onderdeel van het European Institute of Innovation and... Lees verder
Nieuws

Nederlandse bedrijven werken mee aan duurzaam Aruba

14 juli 2017
Zes Nederlandse bedrijven hebben getekend voor beoogde deelname aan de zogeheten Smart Community Aruba, een duurzame woonwijk die momenteel op het eiland wordt gebouwd. Hiermee zullen zij hun innovatieve... Lees verder

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.