Ons werk

Consumentengedrag in Active Demand pilots

Er komen vele uitdagingen kijken bij het onderzoek naar slimme energie- oplossingen. Eén van deze uitdagingen is de rol van het gedrag van de eindgebruiker of consument in een 'Active Demand' omgeving. TNO heeft, samen met onder andere Distribution System Operators (DSO's) en kennisinstellingen het project ADVANCED uitgevoerd (Active Demand Value and Consumer Experience Discovery).

Voor de transitie naar Smart Grids is meer nodig dan alleen de beste technologische oplossingen. Het vraagt ook om ​​sociale innovatie; rekening houden met het gedrag van eindgebruikers ofwel consumenten. Een mogelijke toepassing binnen Smart Grids is Active Demand (AD), wat consumenten zich meer bewust maakt van, en meer controle geeft over, hun consumptiegedrag van energie, doordat het consumenten aanzet tot het maken van keuzes over (het tijdstip van) hun energiegebruik.

Om die reden is het cruciaal dat in AD pilots niet alleen de impact van een slimme oplossing gemeten wordt tot aan het stopcontact, maar ook in de woonkamer zelf, omdat actiever omgaan met de energievraag de betrokkenheid van de consument vereist op een persoonlijk niveau. Het tweejarige ADVANCED-project heeft alle factoren onderzocht die het consumentengedrag rond AD beïnvloeden. Dit heeft geresulteerd in kaders voor de succesvolle uitvoering van AD pilots op basis van feitelijke gegevens op het niveau van huishoudens (in plaats van een geaggregeerd niveau) en unieke en waardevolle inzichten in consumentengedrag. Verder heeft ADVANCED praktische Key Performance Indicators (KPI's) ontwikkeld die de energiesector zullen helpen bij het vinden van de meest haalbare oplossingen.

De menselijke factor

Organisaties die met pilots bezig zijn onderschatten vaak het effect van het gedrag van de consument. Zullen ze bijvoorbeeld reageren op prijsprikkels? Zullen ze hun 'displays' (van de slimme meter) omarmen en het daadwerkelijk energiegebruik gebruik verminderen? Zullen ze hun gedrag aanpassen om te profiteren van slimme energieoplossingen? TNO's uitgebreide kennis van gedragswetenschappen, kwantitatieve analyse, privacy, sociale innovatie en social marketing heeft ADVANCED geholpen om antwoorden te vinden op deze vragen.

Menselijk gedrag wordt beïnvloed door vele persoonlijke, sociale, culturele en praktische factoren. En variabelen die een sterke invloed hebben binnen één piloot of een specifieke doelgroep kunnen weinig of zelfs geen invloed hebben in een andere pilot. ADVANCED geeft daarom inzicht in het consumentengedrag op huishoudniveau van pilots in vier Europese landen, verrijkt met gegevens van AD pilots over de hele wereld. Naast het oogpunt van de consument, heeft TNO ook een rol gespeeld in het analyseren van de adoptie van AD in de zakelijke markt, wat heeft geresulteert in praktische benaderingen voor AD binnen het bedrijfsleven.

Praktische oplossingen

Door het delen van kennis en inzichten, helpt het ADVANCED project de energiesector om meer haalbare oplossingen te ontwikkelen op het gebied van AD, sneller dan ooit tevoren.

  • Bent u verantwoordelijk voor AD pilots, of andere pilots op het gebied van duurzame energie in de consumentenmarkt of de zakelijke markt?
  • Bent u verantwoordelijke voor onderwerpen zoals klantenloyaliteit, marketing en / of innovatie op het gebied van (slimme) energie?
  • Bent u geïnteresseerd in grootschalige consumentenonderzoek, of onderzoek in de zakelijke markt, op het gebied van (slimme) energie?
  • Of bent u geïnteresseerd in deze onderwerpen vanuit een andere invalshoek of een ander domein?

Bekijk dan de resultaten of neem contact op.

Alle resultaten zijn te vinden op de ADVANCED website. Hier vindt u twee voorbeelden van de resultaten die direct toepasbaar zijn in uw praktijk.

ADVANCED website

Alle resultaten zijn te vinden op de ADVANCED website

Results
Downloads
Expertise

Human Behaviour & Organisational Innovation

Wij ontwikkelen en passen kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt enerzijds op interventies voor gedragsverandering, om acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers te versnellen.... Lees verder

Drs. Caroline van der Weerdt

Contact

Drs. Caroline van der Weerdt

E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.