Ons werk

De energietransitie van onderaf

Het doel van het project is het versnellen van de energietransitie in Nederland door verbetering van de inzet van duurzame, lokale energie-initiatieven. Dit project ontwikkelt hiervoor nieuwe handelingsperspectieven en samenwerkingsvormen voor de belangrijkste stakeholders in de sector.

Dit project onderzoekt hoe de beweging van duurzame, lokale energie-initiatieven de transitie naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding kan versnellen. In het onderzoek kijken we naar de samenhang tussen de verschillende rollen en niveaus binnen het gehele ecosysteem. We hanteren in dit project een onderzoeksaanpak die zich laat typeren door een integrale multi-level aanpak, een multi-stakeholder benadering, met bottum-up als vertrekpunt. Het gaat in dit actuele onderwerp vooral om de wisselwerking tussen theorie én praktijk.

Aanleiding

In het programma Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM) benadrukt de Topsector Energie de behoefte aan meer wederzijds begrip, inzicht in perspectieven en drijfveren tussen 'de sector' en 'de maatschappij'. De energiesector moet werken aan haar maatschappelijk bewustzijn en de maatschappij aan haar energiebewustzijn. Dit project erkent deze uitdaging en brengt beide perspectieven aan tafel: de maatschappij wordt vertegenwoordigd door meerdere lokale energie coöperaties en de Verenigde Energie Coöperaties Noord Brabant, en aan de kant van de energiesector zijn zowel de energieleveranciers (Essent, Nuon, Eneco, GDF Suez en branchevereniging Energie Nederland) als de netbeheerders (via branchevereniging Netbeheer Nederland) vertegenwoordigd. Ook de Rabobank als coöperatieve financier doet mee. TNO voert het onderzoek samen met deze partijen, en met financiële steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit.

Nieuws

Energietransitie van onderaf vraagt om nieuwe keuzes

16 maart 2015
Nationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers spelen een belangrijke rol in de realisatie van deze doelen en het aantal lokale initiatieven stijgt snel. Samenwerking... Lees verder

Contact

Ir. Marijn Rijken

  • energie
  • energietransitie
  • duurzaam
  • lokaal
  • initatief
E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.