Ons werk

Flexiquest onderzoekt aanbod-gedreven energiemarkt

Via Flexiquest onderzoekt TNO, in samenwerking met marktpartijen, hoe via het sturen op aanbod het verbruik van duurzame energie in Nederland kan worden verhoogd. En welke consequenties dat heeft voor producenten, distributeurs en afnemers. Flexiquest is gedreven door de duurzaamheidsdoelstelling, waarin Nederland in 2020 voor 14% in de energiebehoefte voorziet via duurzaam opgewekte energie. Op dit moment is dat 4%.

De traditionele economische waardeketen is vraag gestuurd; Flexiquest keert dat om. Als duurzame energie voordelig wordt aangeboden, ontstaat er wellicht vraag. Flexiquest kijkt naar: wat gebeurt er als de prijs wordt gebruikt als sturingsmechanisme; en wat betekent dat voor de energieketen? TNO werkt in Flexiquest samen met (producenten) Essent en Powerhouse, (distributeur) Alliander, en (afnemers) datacentre EvoSwtich plus de vrieshuizen Kloosterboer en Partner Logistics. Het project, dat deels is gefinancierd door marktpartijen, onderzoekt via modelering en simulatie of het technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is om via marktwerking het aandeel duurzame energie in het totale Nederlandse energieverbruik te verhogen.

Middelgrote energiegebruikers

Flexiquest richt zich op de middelgrote energiegebruikers; denk aan vrieshuizen, datacenters, ziekenhuizen, grote kantoorgebouwen, zwembaden, ijsbanen. Die vertegenwoordigen een substantieel deel van het totale energiegebruik, maar er is, anders dan bij grootgebruikers en kleingebruikers, nog weinig onderzoek naar gedaan. Flexiquest focust op de aspecten organisatie en economische haalbaarheid: de bedrijfsmatige interactie in de energieketen. Het project heeft een model ontwikkeld dat de energievraag van vrieshuizen simuleert, in combinatie met scenario's die de energieproductie voorstellen. Wanneer het vrieshuis reageert op een hoog aanbod en een lage prijs, kan het voordeliger inkopen. Sturen op prijs en niet alleen op dag/nachttarief of temperatuur – voor vrieshuizen relevant – kan voordeel bieden. De samenleving is op weg naar een aanbodgestuurde energiemarkt met variabele prijzen.

Technische en sociale innovatie

Daarnaast heeft Flexiquest tot doel een verdienmodel te ontwikkelen waar alle betrokken partijen baat bij hebben; het betrekt het waardeweb van actoren in de studie. Als het vrieshuis minder energiekosten heeft, betekent dit voor de energieleverancier minder inkomsten. Bovendien merkt de netwerkbeheerder dat het energienetwerk anders wordt belast. De vraag is evenwel of de partijen inderdaad zo rationeel handelen als het model veronderstelt. In het vervolgtraject zullen de modellen en simulaties in de praktijk moeten worden getoetst. Bij Flexiquest zijn veel verschillende soorten expertise betrokken: economen die conceptueel naar het waardeweb kijken, programmeurs die in detail een model kunnen bouwen, specialisten die alles van energienetwerken weten. Flexiquest past goed binnen de strategie van TNO. Het brengt technische en sociale innovatie bij elkaar.

Contact

Max Schreuder

  • sustainability
  • energy
  • smart grid
  • flexiquest
  • renewable energy
E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.