Ons werk

STEM - Energiemaatregelen op bedrijventerreinen

Hoe verdienen een parkmanager en de ondernemers geld met het realiseren van energieprojecten bij bedrijven op hun bedrijventerrein? Deze vraag staat centraal in het project energiemaatregelen op bedrijventerreinen dat TNO in het kader van de tender Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij heeft uitgevoerd.

De initiatiefnemers Klapwijk Parkmanagement, de Energie Coöperatie West-Friesland, Markus makelaardij, Engie, IVAM en TNO werken in dit project nauw samen vanuit de gezamenlijke overtuiging dat verduurzaming van bedrijventerreinen op commerciële basis haalbaar is.

Hiervoor is op drie sporen ingezet: onderzoek naar welke ondernemers met een goed aanbod te overtuigen zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Vervolgens is gekeken welk productaanbod aansluit op de specifieke wensen van deze groep en hoe zij gericht benaderd kan worden. Tenslotte is gezocht naar een organisatievorm die efficiënt is én aansluit op de behoefte van de doelgroep. Deze nieuwe aanpak is in de praktijk getest door de betrokken parkmanagement organisaties. Dit heeft geleidt tot een sluitende business case voor het realiseren van energiebesparing op bedrijventerreinen.

Snelstartgids Duurzame Energie op Bedrijventerreinen

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de snelstartgids Duurzame Energie op Bedrijventerreinen. De snelstartgids leidt de lokale trekker van het energie initiatief stap voor stap door het proces om op het bedrijventerrein energie te besparen en duurzame energieproductie te realiseren. De op het bedrijventerrein gevestigde ondernemer staat hierbij centraal. Door samen met ondernemers aan de slag te gaan, goed naar de andere ondernemers te luisteren en de ondernemer te benaderen met die argumenten die passen bij zijn opvattingen komt een energie positief bedrijventerrein in zicht.

Praktische tools

De snelstartgids wijst de weg naar praktische tools die de lokale trekker ondersteunen bij het vormgeven van de organisatie en het aanbod aan de ondernemer. In het project zijn veertien tools ontwikkeld, van een enquête om de wensen in kaart te brengen en spreadsheets om de businesscase door te rekenen tot een checklist voor het opstellen van een raamcontract met leveranciers. Deze tools worden tegen een geringe vergoeding ter beschikking gesteld om zowel beginners op het gebied van duurzame energie als lokale trekkers die al jaren met het onderwerp bezig zijn te ondersteunen, zodat zij op commerciële basis verduurzaming kunnen realiseren.

STEM

De MVI (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) regeling is een subsidie van de topsector Energie. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksorganisaties werken hierin met elkaar aan niet-technologische innovatie uitdagingen (maatschappelijk, economisch en/of juridisch) op weg naar een toekomstbestendige duurzame energievoorziening.

TNO werkt in verschillende MVI projecten als trekker, kennisleverancier en verbinder tussen disciplines.

Publicaties

Nieuws

Energietransitie van onderaf vraagt om nieuwe keuzes

16 maart 2015
Nationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers spelen een belangrijke rol in de realisatie van deze doelen en het aantal lokale initiatieven stijgt snel. Samenwerking... Lees verder

Contact

Drs. Guus Mulder

  • Opschaling
  • Monitoring
  • Systeem Innovatie
  • Bedrijventerreinen
  • Proeftuin
E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.