Ons werk

Programma BE+: 250 bedrijventerreinen energiepositief

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een consortium dat zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Ons doel is om zonder dat de cashflow van individuele bedrijven wordt aangetast in de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen te verduurzamen. Het bedrijventerrein wordt energiepositief en CO2 neutraal.
BE+ is een initiatief van Oost NV,TNO,KortmanDGO en WM3 Energie.

De Europese Energy Efficiency Directive (EED) bevat de doelstelling om in 2020 het energie verbruik met 20% te verlaagd te hebben en met 30% in 2030. Er ligt echter nog veel potentie bij bedrijven, en meer specifiek bedrijventerreinen. Hier bevinden zich veelal kleine ondernemers die buiten de verplichting Meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) vallen. Hier vindt echter wel circa 6% van het totale energie verbruik in Nederland plaats. BE+ wil via een collectieve aanpak deze ondernemers aanzetten tot het nemen van energiemaatregelen.

Midden en kleinbedrijven houden zich vooral bezig met hun kernactiviteit. Hierdoor hebben ze minder aandacht, tijd en geld voor investeringen in energie maatregelen. Het uitzoeken van het type maatregel en het regelen van financiering kost veel tijd. Daarnaast heeft een groot deel van het MKB moeite om kennis, tijd en geld te mobiliseren voor duurzame energie. Het is duidelijk dat deze bedrijven een duwtje in de juiste richting nodig hebben. Ondernemers op bedrijventerreinen bevinden zich echter op een gunstige locatie voor samenwerking en collectieve investeringen in duurzame energie.

Behalve het initiatief vanuit de ondernemer zelf, missen er nog een aantal schakels om het doel ‘betaalbare en duurzame energie productie op bedrijventerreinen’ te realiseren. De organisatie van bedrijven terreinen is in veel gevallen niet klaar voor een planmatig en gestructureerde aanpak. Ook vanuit overheden wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de transitie richting duurzame energie productie.  De wet milieubeheer legt bedrijven op energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terug verdienen. Deze energiebesparingsverplichting wordt echter niet of slecht gehandhaafd. Daarnaast zorgt de subsidie regeling SDE+, geïnitieerd door Economische Zaken, ook  slechts mondjesmaat voor een toename in duurzame energieopwekking.

Wat mist is een georganiseerde actie van belangrijke partijen om de benodigde randvoorwaarden en kennis te creëren om ondernemers te ondersteunen en daarmee duurzame energie grootschalig in te voeren op bedrijventerreinen. Een consortium van partijen bestaande uit o.a. TNO, Oost NV, WM3 en Kortman DGO werken vanuit de stichting Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+) aan de realisatie van 250 energie positieve bedrijventerreinen. Hiermee bedoelen we dat de energie die op het bedrijventerrein duurzaam wordt opgewekt, meer is dan dat er op het bedrijventerrein wordt gebruikt.

Eind 2016 is BE+ gestart op 12 bedrijventerreinen, eind 2017 moet dit gegroeid zijn naar 50 bedrijventerreinen. Na vijf jaar zullen er 250 bedrijventerreinen gestart zijn.Op elk terrein is een lokale organisatie actief die het proces uitvoert. BE+ ondersteund lokale initiatieven met een aanpak, ondersteunende tools en financiering, en ontwikkikeld nieuwe aanpakken die nodig zijn om het doel te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn een training voor lokale initiatiefnemers, een Energie Potentieelscan voor individuele bedrijven en een dashboard voor het ontwerp van een collectieve energie infrastructuur.

Contact

Drs. Guus Mulder

  • Opschaling
  • Monitoring
  • Systeem Innovatie
  • Bedrijventerreinen
  • Proeftuin
E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.