Ons werk

Flexigas: een slim biogas grid

De biogasketen produceert, transporteert en gebruikt biogas. Dit verloopt via een dynamisch en complex systeem; het biogas grid. In het biogas grid zijn componenten biomassa, vergisting, opwerking, opslag, transport en gebruik van biogas belangrijke schakels. TNO werkt samen met landelijke overheden en provincies aan het project Flexigas; waarmee de keten met behulp van de inzet van ICT zo efficiënt mogelijk biogas kan produceren en consumeren.

Flexigas is een samenwerkingsproject dat vanuit RenQi (opgericht door Kema, Hanze Hogeschool Groningen en TNO) is ontstaan en waarvan RenQi de penvoerder is. In Flexigas richt TNO zich op de optimalisatie- en management van het smart biogas grid. De biogasketen kent namelijk een breed scala aan systeemcomponenten. Denk bijvoorbeeld aan vergisting, ontzwaveling, opwerking, compressie, invoeding, opslag, et cetera. Deze systeemcomponenten moeten optimaal worden gedimensioneerd in termen van schaalniveau, flexibiliteit en plaats in de keten.

Simulator toekomstige smart grid

Op verschillende plaatsen in de biogasketen, zoals productie, transport, toepassing, is sprake van toepassing van intelligente meet-, regel- en communicatiesystemen. TNO werkt aan een simulator waarin deze aspecten kunnen worden doorgerekend. De simulator kan de aspecten ook optimaliseren naar financiële, energetische, milieutechnische aspecten, of een gewogen combinatie daarvan. In de huidige versie maken we gebruik van een MultiTouch tafel waarbij we verschillende soorten biomassa, vergisters, upgraders et cetera op een kaart kunnen plaatsen en met elkaar verbinden.

Vervolgstappen

De volgende stap is om verschillende scenario's met elkaar te vergelijken, waarbij gekeken wordt naar kostprijs of energie verlies of een gewogen combinatie daarvan. We makeneen koppeling met de database van partner BioBench met informatie over de energieopbrengst van verschillende mengsels biomassa bij co-vergisting. Daarna willen we scenario's realtime kunnen aanpassen en doorrekenen. Denk hierbij aan het direct doorrekenen van gewijzigde energie-vraag of biomassa-aanbod.

Partners

Flexigas is mede mogelijk gemaakt door Samenwerkingsverband Noord Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Provincie Groningen en Gemeente Groningen en wordt ondersteund door Energy Valley. In het project werkt TNO samen met veertien bedrijven en kennisinstellingen, namelijk RenQi (projectleiding), Hanzehogeschool Groningen, RijksUniversiteit Groningen, KEMA, Rendo, BioBench, Enki-Energy, PROCES Groningen, DMT, Eneco, CleanMiles, TSE Fueling Supplies, Bekaert en SIT Controls.

Ir. Matthijs Vonder

Contact

Ir. Matthijs Vonder

  • smart dairy farming
  • information value provider
  • IVP
  • infobroker
  • streaming analysis
E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.