Ons werk

Nieuwe TNO-technologie maakt drinkwater én elektriciteit uit zeewater

In veel gebieden op de wereld is er een nijpend tekort aan goed drinkwater. TNO heeft eerder een methode ontwikkeld, de Memstill® technologie, om zeewater met behulp van membranen te ontzouten en hieruit zuiver drinkwater te winnen. Inmiddels is de techniek doorontwikkeld en is het nu mogelijk om via een nieuw principe met slechts zonnewarmte tegelijkertijd drinkwater en elektriciteit te maken door het destillaat onder druk te produceren.

Voor deze technologie, MemPower® genoemd, is wereldwijd en vooral in het Midden-Oosten grote belangstelling. Na eerder in een Europees consortium Memstill® verder te hebben ontwikkeld, wil TNO nu samenwerken met partijen in het Midden-Oosten waaronder het Water- en Elektriciteitsbedrijf Kahramaa uit Qatar. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en demonstreren van MemPower® voor deze regio. Hierbij werken we aan verbetering van de efficiëntie van het proces door operatie bij hogere temperatuur en druk. Dat resulteert in een flinke toename van de hoeveelheid geproduceerd water en elektriciteit. Het gezamenlijke voorstel om dit te bereiken, is door de stichting Suqia in de Verenigde Arabische Emiraten uit bijna 140 inzendingen als winnaar gekozen voor de MBR Global Water Award 2016  in de categorie: innovatief onderzoek en ontwikkeling – internationale instituten.

Het is daarmee de derde internationale prijs die aan een toepassing van deze membraantechnologie is toegekend. In 2015 ontving TNO in Saudi-Arabië een innovatieprijs voor het toen net ontwikkelde MemPower@. In 2016 won een Europees consortium dat TNO coördineerde de EIT Innovation Award 2016 met het WE4CC-II project.

Zuiverder dan drinkwater

Bestaande technieken om zeewater te ontzouten zijn vaak complex, duur en verbruiken veel energie. MemPower® van TNO benut duurzame energiebronnen zoals zonnewarmte of restwarmte voor productie van zeer zuiver water door gebruik te maken van een techniek met membraanfilters. Door toepassing van MemPower® kost dit netto geen elektriciteit maar wordt dit zelfs geproduceerd. Eerdere versies van het (drukloze) Memstill® proces heeft TNO succesvol gedemonstreerd in grootschalige proeven bij een elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en in Singapore. Lange tijd was het moeilijk om lekdichte membraanmodules te maken maar inmiddels zijn er marktpartijen die dit onder de knie hebben. Recentelijk zijn bij TNO zelfs de eerste onder druk opererende MemPower® modules succesvol getest.

Voor bevolking en bedrijven

Ook in de voedingsmiddelenindustrie, waar veel verdunde voedingen moeten worden ingedikt en pekels opgewerkt, biedt de destillatietechnologie nieuwe kansen. In veel gebieden in de wereld is wel water beschikbaar maar is de bron echter vervuild. Ook hier kan met Memstill® en MemPower® zuiver drinkwater worden gemaakt.

Warmte, water en airco

In het Europese project Water & Energy for Climate Change (WE4CC-II) werkte TNO van 2013-2016 samen met de TU Berlijn, dochter Laborelec van energiebedrijf Engie en Naked Energy Ltd, een fabrikant van nieuwe photovoltaic thermal (PVT) zonnecollectoren. Dat leverde onder meer cases op waarin zonnewarmte, drinkwater en geconditioneerde lucht in één efficiënt systeem zijn gekoppeld. Zo kunnen bijvoorbeeld hotels op Mediterrane eilanden waar schoon water schaars en duur is, met warmte gewonnen uit PVT-zonnecollectoren en MemPower® zowel drinkwater uit zeewater maken als ook airconditioning realiseren.

Overal ter wereld inzetbaar

De technologie die was bedacht om schoon drinkwater te maken, blijkt nu dus ook toepasbaar voor de productie van elektriciteit. Met slechts zonnewarmte als voedingsbron is het als losstaand systeem in beginsel overal ter wereld inzetbaar waar water aanwezig is. TNO zal, in samenwerking met partners, de komende tijd werken aan het verder perfectioneren van het MemPower® prototype om grootschalige toepassing mondiaal dichterbij te brengen.

Nieuws

TNO-membraantechnologie wint MBR Global Water Award in Dubai

01 mei 2017
MemPower® van TNO benut duurzame energiebronnen zoals zonnewarmte of restwarmte voor de productie van zeer zuiver water met membraandestillatie. Door toepassing van MemPower® kost dit netto geen elektriciteit,... Lees verder

Contact
E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.