Ons werk

SolaRoad combineert weg met zonnepaneel

Een groter deel van de energiemix moet duurzamer worden en de energie-efficiëntie moet toenemen. Een complexe transitie, die onder andere vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe manieren om elektriciteit op te wekken. Daarvoor heeft TNO samen met consortiumpartners een unieke oplossing ontwikkeld en gerealiseerd: SolaRoad

Het idee achter SolaRoad is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet in elektriciteit – het wegdek als een groot zonnepaneel. Door gebruik te maken van het bestaande wegennet, is het met SolaRoad mogelijk om een groter oppervlak te benutten voor het verzamelen van energie, met nauwelijks tot geen gevolgen voor het landschap. SolaRoad voert de energie het elektriciteitsnet in en stimuleert verdere innovatie op het gebied van duurzame energie. Het wegennet van Nederland bestaat uit bijna 140.000 kilometer aan wegen: een oppervlak dat bijna twee keer zo groot is als dat van alle daken bij elkaar. De energie die door SolaRoad kan worden verzameld zou dan ook een significante bijdrage kunnen leveren aan duurzame energieproductie. Op basis van laboratoriumtests verwachten wij dat SolaRoad in Nederland per vierkante meter per jaar 50 kilowattuur aan elektriciteit zal kunnen produceren.

Consortium

Om de ambitieuze doelstellingen van het SolaRoad-concept te realiseren, is TNO een partnerschap aangegaan met Imtech voor de technologische aspecten, en met Ooms Civiel, deskundigen en producenten op het gebied van wegenbouw. Om deze 'gouden driehoek' voor samenwerking compleet te maken, is met de provincie Noord-Holland een partnerschap aangegaan voor de overheidsaspecten en het wegbeheer. In het kader van deze samenwerking heeft het consortium SolaRoad ontwikkeld: geprefabriceerde wegdekpanelen met een oppervlak van gehard glas. Onder het glas zijn zonnecellen van silicium aangebracht, die zonne-energie verzamelen die kan worden omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt niet alleen gebruikt voor de wegverlichting, verkeerslichten en bewegwijzering, maar wordt ook deels aan lokale huishoudens geleverd. In de toekomst zullen zelfs de elektrische voertuigen op de weg zelf hierdoor worden aangedreven.

Stapsgewijze benadering

Het consortium heeft SolaRoad ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte aan duurzame energie en om net zo veilig en duurzaam te zijn als een standaard wegdek. De eerste meters van een fietspad in Noord-Holland zijn nu bestraat met SolaRoad, met een levend lab voor praktijktests als resultaat. De ervaringen en input die het testfietspad oplevert, zullen de komende drie jaar worden bestudeerd. In de toekomst zal TNO meer mogelijkheden voor SolaRoad verkennen. Zie SolaRoad.nl voor meer informatie.

Contact
E-mail

ECN part of TNO

Innovaties drijvende kracht achter de energietransitie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.