Sustainable Energy: innovaties voor efficiënte energie

Hoewel heel veel (internationale) bedrijven en overheden zich richten op energie-efficiëntie, kan TNO met vernieuwde technologie het verschil maken in de maatschappelijke en/of economische impact. De kracht van TNO is hierin tweeledig. Enerzijds de kennis van ICT -gecombineerd met kennis van warmtenetten, zonnecellen et cetera-, anderzijds de ervaring met sociale innovaties, zoals beleid, regulering en gebruik van modellen.

Met deze unieke combinatie in kennis is TNO in staat aan te tonen dat zij een speler is in het energieveld om rekening mee te houden. In 2007 zijn de leden van de Europese Unie overeengekomen dat het percentage hernieuwbare energiebronnen in de energiemix in 2020 20% moet zijn. Om dit doel te bereiken, zal een steeds groter deel van de energiemix duurzaam moeten worden en zal de energie-efficiëntie moeten toenemen, niet alleen binnen de verschillende energiedragers (elektriciteit, gas, warmte), maar ook daartussen. Deze transitie is zeer complex. Op dit moment zijn er verschillende autonome ontwikkelingen, die ieder een eigen tempo hebben en deels wederzijds afhankelijk zijn.

Intelligente energienetwerken (smart grids)

TNO werkt samen met commerciële partijen en met de overheid om kennis op het gebied van intelligente elektriciteitsnetwerken te ontwikkelen en te integreren. Het betreft infrastructuur voor energie (voor elektriciteit, gas, verwarming, koeling) die op een intelligente wijze kan worden toegevoegd aan alle netwerkonderdelen, met gebruikmaking van meet- en controlesystemen.

Op basis van een multi-stakeholder business model, waarin grote en kleine consumenten en producenten in het netwerk kunnen worden geïntegreerd, zal de elektriciteitsvoorziening betrouwbaar, duurzaam en efficiënt worden. In 2050 zullen deze netwerken dezelfde leverbetrouwbaarheid hebben als fossiele brandstoffen, vooral als het aandeel van duurzame decentrale energie-opwekking toeneemt (zoals zonne- en windenergie, groen gas, biogas en syngas). Smart Grids zijn intelligente elektriciteitsnetwerken die het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte elektriciteit mogelijk maken, en die piekbelastingen kunnen voorkomen of reduceren. De moderne energie-infrastructuur wordt in toenemende mate anders gebruikt dan waarvoor hij oorspronkelijk was ontworpen. Daarnaast zijn de factoren 'tijd' en 'hoeveelheid geleverde energie' (door duurzame energie-opwekkers zoals de wind en de zon) moeilijk te sturen. Tot slot, als ontwikkelingen als duurzaam vervoer (zoals de elektrische auto) of duurzame verwarming (door warmtepompen) doorzetten, kunnen piekbelastingen ontstaan en problemen veroorzaken in the energie-infrastructuur.

Informatie en contact

Voor vragen over de rol van en onderzoek naar energie-efficiëntie in de energietransitie, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Decentrale, duurzame /energiesystemen en -opslag. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

SolaRoad goes California

31 maart 2016
Het Nederlandse energieconcept SolaRoad krijgt een vervolg in Californië. Op 29 maart 2016 tekenden de Californische wegbeheerder Caltrans en de provincie Noord-Holland een overeenkomst om te onderzoeken... Lees verder
Nieuws

Te veel aan duurzame elektriciteit in de straat verkopen

15 maart 2016
Het overschot aan elektriciteit dat je met zonnepanelen op je dak hebt opgewekt, verkopen aan je buurman en de vergoeding  onderling verrekenen. Voordelig voor verkoper en koper. Als dat op grote schaal... Lees verder
Nieuws

Persona’s: kansen voor verduurzaming bedrijventerreinen

02 november 2015
Ondernemers verschillen van elkaar voor wat betreft het al dan niet investeren in duurzame energiemaatregelen. Het gericht inspelen op hun drijfveren en barrières biedt kansen om de verduurzaming van... Lees verder
26mei

ECCSEL Nationale infodag & subsidie mogelijkheden

TNO | Locatie Den Haag - New Babylon
Wilt u toegang tot unieke Europese CCUS onderzoek infrastructuur van wereldklasse om uw projecten tot een succes te maken? Dan dient u geïnformeerd te worden over ECCSEL – European Carbon Dioxide Capture... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.