Ons werk

Kostenbesparing op bedrijventerreinen door energiebesparende maatregelen

Hoe verdienen een parkmanager en de ondernemers geld met het realiseren van energieprojecten bij bedrijven op hun bedrijventerrein? Deze vraag staat centraal in het project energiemaatregelen op bedrijventerreinen dat TNO in het kader van de tender Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij uitvoert.

De bestaande aanpak, die eerder werd opgesteld in het kader van het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO), wordt verbeterd. Initiatiefnemers zijn Klapwijk Parkmanagement, de Energie Coöperatie West-Friesland, Markus makelaardij en Cofely GDF Suez. Samen met IVAM en TNO werken zij nauw samen vanuit de gezamenlijke overtuiging dat een vergelijkbare aanpak ook op commerciële basis haalbaar is.

Hiervoor zetten we in op drie sporen: onderzoek naar welke ondernemers met een goed aanbod te overtuigen zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Vervolgens kijken we welk productaanbod aansluit op de specifieke wensen van deze groep en hoe zij gericht benaderd kan worden. Tenslotte ontwikkelen we een organisatievorm die efficiënt is én aansluit op de behoefte van de groep. De nieuwe aanpak in de praktijk worden getest door de betrokken parkmanagement organisaties. Dit moet leiden tot een sluitende business case in 2017 voor het realiseren van energiebesparing op bedrijventerreinen.

Leidraad energiebesparende maatregelen voor ondernemers op bedrijventerreinen

Eerder schreef TNO in het kader van het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PeGO) een leidraad om met ondernemers op bedrijventerreinen tot energiebesparende maatregelen te komen. Met vasthoudende begeleiding vanuit een parkmanagement organisatie, ondernemersvereniging of gemeente hebben langs deze weg honderden ondernemers energiebesparende maatregelen genomen. Toch bleven de ontwikkelaars (10 vooruitstrevende bedrijventerreinen en TNO) zitten met een onbevredigend gevoel. De aanpak berustte immers op een financiële bijdrage vanuit de provincie, gemeente en/of ondernemersvereniging om de projectorganisatie draaiende te houden.

STEM

De STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) regeling is een subsidie van de topsector Energie. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksorganisaties werken hierin met elkaar aan niet-technologische innovatie uitdagingen (maatschappelijk, economisch en/of juridisch) op weg naar een toekomstbestendige duurzame energievoorziening.

TNO werkt in verschillende STEM projecten als trekker, kennisleverancier en verbinder tussen disciplines.

Nieuws

Persona’s: kansen voor verduurzaming bedrijventerreinen

02 november 2015
Ondernemers verschillen van elkaar voor wat betreft het al dan niet investeren in duurzame energiemaatregelen. Het gericht inspelen op hun drijfveren en barrières biedt kansen om de verduurzaming van... Lees verder
Nieuws

Energietransitie van onderaf vraagt om nieuwe keuzes

16 maart 2015
Nationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers spelen een belangrijke rol in de realisatie van deze doelen en het aantal lokale initiatieven stijgt snel. Samenwerking... Lees verder

Drs. Guus Mulder

Contact

Drs. Guus Mulder

  • Opschaling
  • Monitoring
  • Systeem Innovatie
  • Bedrijventerreinen
  • Proeftuin
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.