Ons werk

Succesvolle start Green Faculty

Mei 2012 is de Carribbean Branche Office TNO (CBOT) in samenwerking met Arizona State University van start gegaan met de “Green Faculty”. De Green Faculty biedt trainingen aan ter ondersteuning van Aruba’s duurzame energietransitie. Aruba is zich ervan bewust dat naast technologische innovatie lokale kennisopbouw noodzakelijk is. In de toekomst zullen de Green Faculty trainingen ook breder in de Cariben aangeboden worden.

Energie Aruba een ambitieuze doelstelling geformuleerd om in 2020 50% van het verbruikt vermogen op te wekken met duurzame energie. Zonne-energie zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in de energievoorziening, Aruba heeft ruim 2000 bruikbare zonuren. De komende twee jaar hoopt Aruba ervaring op te doen met de ontwikkeling van een grootschalige P.V. powerplant van circa 4MW en de installatie van P.V. systemen op 500 daken (2.5 MW totaal vermogen). Op dit moment is hier maar beperkte ervaring mee op Aruba. Met de trainingen, gericht op het gebied van P.V. installatie, system engineering en reliability, is een sterkere technische kennisbasis gelegd waarmee de Arubaanse nutsbedrijven en overheid hun P.V. beleid kunnen vormgeven en uitvoeren en kwaliteit kunnen borgen.

Gedeelde kennisbasis voor uitrol P.V.

Het bijzondere van de trainingen was dat alle relevante spelers voor de grootschalige uitrol van P.V. op het eiland (net en productiebedrijf, inspectie en technisch onderwijs) deelnamen. Hierdoor hebben de lokale spelers nu een gedeelde kennisbasis en taal. Hiermee is een cohort gestart wat gezamenlijk de grootschalige uitrol van P.V. op Aruba vorm gaat geven.
Gekoppeld aan dit trainingstraject is in samenwerking met de lokale technische school, Collegio EPI, een P.V. trainingsfaciliteit opgezet. Hiermee bestaat nu de mogelijkheid om de nieuwe generatie P.V. installateurs lokaal op te leiden. De Green faculty heeft de ambitie om dit najaar de installatietraining als onderdeel van het technisch onderwijs curriculum aan te bieden. Daarnaast zal ook regulier een intensieve installatietraining voor de hele Cariben worden aangeboden.

Minister President feliciteert cursisten

De start van de Green Faculty ging op Aruba niet ongemerkt voorbij. Voor de uitreiking van de P.V. installatietraining certificaten kwam de Minister President van Aruba, Mike Eman, persoonlijk langs om de cursisten te feliciteren. Hij complimenteerde TNO met dit initiatief en benadrukte de belangrijke rol die de deelnemers spelen als duurzame energiepioneers voor de energietransitie van het land Aruba.

Ons werk

Smart Community Aruba, technologie testen in real life

Testen en demonstreren in real life is een must voor de door ontwikkeling van duurzame technologieën van concept tot praktische toepassing. Smart Community Aruba (SCA), een woonwijk met 20 eenheden gericht... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.