Energie-Hub voor woonwijken en commerciële districten en Vervoer.
E-hub ontwikkelt een nieuw type wijk met een energie-infrastructuur die bestaat uit geavanceerde systemen voor het matchen van vraag en aanbod van energie (warmte, koude en elektriciteit) samen met geavanceerde warmte-opslag technologieën zoals TCM's (Warmte-chemische materialen). De technologie zal op volle schaal worden getoond in de wijk Tweewaters, België.

Om energiezuinige of zelfs energie-neutrale wijken te realiseren, moet het aandeel duurzame energie drastisch worden verhoogd. Het inpassen van een grote aanbieder van duurzame energie, zoals een windturbinepark, in de bestaande energie-infrastructuur wordt bemoeilijkt door het fluctuerende karakter van het aanbod duurzame energie: het is ofwel te groot of te klein om de momentane vraag naar energie te dekken. Zowel een smart energy management systeem als opslag van energie zijn noodzakelijk om de hoeveelheid duurzame energie in de wijk te maximaliseren.

TNO's role

Op het gebied van smart energy management heeft TNO een algoritme ontwikkeld om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen van tegelijkertijd elektriciteit en warmte. Dit agent gebaseerd algoritme is een uitbreiding van het PowerMatcher © algoritme en heet de MultiCommodity Matcher. In het FAN netwerk (flexiblepower.org) proberen TNO en stakeholders in slimme netten om deze algoritmes als de standaard neer te zetten in de toepassing van smart grids.

Tijdig overtollige duurzame warmte kan worden opgeslagen in geavanceerde thermochemische opslag. TNO heeft een 3 kWh thermochemische reactor met Zeoliet als actief materiaal ontworpen, gebouwd en getest. Daarnaast is een mathematisch model van de reactor gemaakt en gevalideerd aan de hand van experimentele resultaten. Het model maakt de weg vrij voor grotere en geoptimaliseerde reactoren.

Hulpmiddel voor het bereiken van energie-neutrale wijken

Daarnaast werkt TNO samen met de partners in het project aan een simulatie-tool om de prestaties de MultiCommodity Matcher in smart grids op wijkniveau te kunnen beoordelen. De tool kan worden ingezet als hulpmiddel bij het adviseren van bijvoorbeeld gemeenten in hun ambities om energiezuinige of zelfs energie-neutrale wijken te realiseren met een maximaal aandeel duurzame energie.

TNO coördineert efforts 16 EU partners

ECN-NL, D'Appolonia-IT, Finlombarda- IT, Acciona-SP, Solintel-SP, ICAX-UK, HSW-DE, Mostostal-PL, VITO-BE, Fraunhofer-DE, TPG-IT, Ertzberg-BE, VTT-FI, ISPE-BE, EDF-FR

website E-Hub Project

Meer informatie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.