Ons werk

Beoordeling van het potentieel van geothermische technologieën in de energietransitie

Geothermische energie kan in de meeste regio's van de wereld een even belangrijke rol spelen in de energietransitie. Door de veelzijdigheid in de levering van zowel warmte als energie en de hoge capaciteitsfactor is het geschikt voor vele toepassingen. In dit project onderzoeken we de langetermijnvooruitzichten voor geavanceerde geothermische technologie met behulp van geïntegreerde evaluatiemodellen.
Geothermische energie kan in de toekomst een belangrijke bron van koolstofarme energie en warmte worden. Hoewel geothermische technologieën al lange tijd in gebruik zijn, bestaat er nog steeds grote onzekerheid over het potentieel van geothermische hulpbronnen, de mate waarin geothermische technologieën in het energiesysteem kunnen worden geïntegreerd en de technische vooruitgang en kostenreducties die de komende decennia kunnen worden bereikt.
Globale geothermische energieprognoses met en zonder steile EGS-kostenreductie


In dit project onderzoeken we aan de hand van twee energiesysteemmodellen de potentiële rol van aardwarmte- en elektriciteitstechnologieën in de energietransitie wereldwijd en nationaal (in Nederland). Voor de globale afweging maken we gebruik van het gerenommeerde integrale afwegingsmodel TIAM-ECN en voor de landelijke afweging maken we gebruik van het OPERA-model van het Nederlandse energiesysteem. We analyseren langetermijnscenario's die de mogelijke mate van ontplooiing voor geothermische technologieën in het energiesysteem schetsen op basis van verschillende aannames met betrekking tot, onder andere, het bruikbare geothermische potentieel en de mate van kostenbesparing voor verbeterde geothermische systemen (EGS). Wat dit laatste betreft, wijzen onze voorlopige resultaten erop dat dankzij recente technische verbeteringen voor EGS zeer sterke kostenbesparingen kunnen worden bereikt, wat zal leiden tot een grotere penetratie van geothermische energie in het elektriciteitssysteem.

In de rest van dit project zullen we de effecten van deze kostenreducties ook in verwarmingstoepassingen onderzoeken, zowel wereldwijd als in Nederland. We zullen ook proberen om het potentieel aan hulpbronnen opnieuw in detail te evalueren en de representatie van geothermische technologieën in onze energiesysteemmodellen, TIAM-ECN en OPERA, te verbeteren.
Expertise

Energietransitie Studies

In 2015 is in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarin is afgesproken de temperatuurstijging als gevolg van broeikasgasemissies te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Dit vereist een vergaande reductie... Lees verder
Contact

Dr. Francesco Dalla Longa

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.