Ons werk

Renewable Energy Technology Diffusion in Africa: bevindingen van het TRANSRISK-project

We hebben een geïntegreerde beoordeling uitgevoerd van de routes voor koolstofarme ontwikkeling in Afrika. We hebben ook onderzocht of Kenia's ambities om de klimaatverandering te beperken grootschalige inzet van hernieuwbare energie vereisen, wat de perspectieven zijn voor waterkracht in Ethiopië via een energie-water-verbindinganalyse en hoe energietoegangsmodellering kan worden bevorderd obv GIS-gegevens.

In deze studie, die werd uitgevoerd in het kader van het TRANSRISK-project, hebben we de perspectieven onderzocht voor een grootschalig gebruik van koolstofarme energietechnologieën in Afrika. Veel Afrikaanse landen hebben de laatste tijd een aanzienlijke economische groei doorgemaakt en willen voorzien in een groot deel van de energiebehoeften die gepaard gaan met de voortzetting van de economische expansie door gebruik te maken van hun grote binnenlandse potentieel aan hernieuwbare energiebronnen. Belangrijke voordelen van de overvloedige hernieuwbare energiebronnen in Afrika zijn dat zij het mogelijk maken de economische ontwikkeling te stimuleren, de toegang tot energie te verbeteren en de armoede te verhelpen, terwijl tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen wordt vermeden. In deze studie hebben we geanalyseerd wat de waarschijnlijke energievraag in Afrika tot 2050 zou kunnen zijn en hebben we verschillende scenario's geïnspecteerd voor de bijbehorende niveaus van broeikasgasemissies en emissieintensiteiten.

Voor onze studie hebben we gebruik gemaakt van het TIAM-ECN-model, dat gedetailleerd onderzoek naar energiesystemen mogelijk maakt door middel van een kostenminimalisatieprocedure, die rijk is aan technologie. De resultaten van onze analyse ondersteunen volledig een door Afrika geleide inspanning om het gebruik van het potentieel van het continent op het gebied van hernieuwbare energie aanzienlijk te verbeteren. Maar er wordt wel gesuggereerd dat de huidige doelstelling om tegen 2030 300 GW extra capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit te realiseren misschien onrealistisch is, zelfs gezien de hoge groei van het BBP en de bevolking: we constateren cijfers die dicht bij de helft van dit niveau liggen. Aan de andere kant vinden we bewijzen voor sprongsgewijze kansen, waarbij hernieuwbare energieopties, in plaats van fossiele brandstoffen, de kostenoptimale oplossing zouden kunnen zijn om in de meeste groeiende energiebehoeften van Afrika te voorzien. Een belangrijk voordeel van sprongsgewijze groei is dat wordt voorkomen dat uiteindelijk dure fossiele brandstoffen vast komen te zitten, waardoor de CO2 -voetafdruk van het continent tot ten minste het midden van de eeuw zou worden vastgesteld.

Africa as simulated in the TIAM-ECN model
Electricity supply in Africa until 2050 under four different scenarios
Annual capacity additions in Africa under the 2 C target of the Paris Agreement
Expertise

Energietransitie Studies

In 2015 is in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarin is afgesproken de temperatuurstijging als gevolg van broeikasgasemissies te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Dit vereist een vergaande reductie... Lees verder
Contact

Dr. Bob van der Zwaan

  • Sustainable Energy Technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.