Ons werk

STEPWISE and FReSMe: CO2-reductie oplossingen voor de staalindustrie

De STEPWISE- en FReSMe-projecten zullen de kosteneffectieve CO2-afvang uit restgassen in de staalindustrie demonstreren door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en zo de energie-inhoud van het hoogovengas te valoriseren. TNO exploiteert samen met onze partners een proeffabriek met echt industrieel gas in MEFOS, Zweden.

STEPWISE en FReSMe: CO2-reductie oplossingen voor de staalindustrie in de vorm van twee projecten die worden uitgevoerd in het kader van het Europese Horizon 2020-programma. De projecten zijn gericht op het demonstreren van geavanceerde CO2-verwijderingstechnologie in de ijzer- en staalindustrie, waardoor de CO2-voetafdruk van de staalproductie wordt verkleind. Het echte hoogovengas wordt gebruikt en ontkolen en vervolgens gebruikt voor de productie van elektriciteit en methanol. De CO2-verwijdering wordt uitgevoerd met een geavanceerde CO2-verwijderingstechnologie die gebruik maakt van regeneratieve vaste adsorbentia. De technologie combineert de omzetting van het koolmonoxide in CO2 en H2 door het te reageren met stoom via de water-gasverschuivingsreactie, met de adsorptie van de CO2 op een selectief vast adsorptiemiddel bij verhoogde temperatuur. Regeneratie van het vaste adsorptiemiddel door drukschommeling resulteert in CO2, geschikt voor transport en opslag. In het STEPWISE-project wordt dit proces gedemonstreerd op een schaal van 14 t/dag CO2-afvoer.
De methanol die in het kader van het FReSMe-project wordt geproduceerd, zal worden gebruikt als brandstof voor het scheepstransport. 

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van de subsidieovereenkomsten nr. 640769 en nr. 727504.

Contact

Dr.ir. Jaap Vente

  • Sustainable Process Technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.