Zonne-energie slim integreren in onze leefomgeving

Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen. TNO heeft vier domeinen benoemd waar de komende tijd veel winst is te behalen met de aanleg van PV-systemen: gebouwen, de fysieke infrastructuur, op water en op land.

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Luister naar de BNR-podcast 'De toekomst wordt... zon en wind' met Wim Sinke, hoofdonderzoeker zonne-energie bij TNO ›

nu luisteren

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen

Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen. TNO heeft vier domeinen benoemd waar de komende tijd veel winst is te behalen met de aanleg van PV-systemen: gebouwen, de fysieke infrastructuur, op water en op land.

Nederlandse bedrijven lopen wereldwijd voorop met slimme innovatieve toepassingen voor integratie van zonne-energie in gebouwen en infrastructuur. Hierdoor creëren we een overvloed aan zonnestroom. TNO investeert samen met bedrijven en overheden in innovatieve technologieën en toepassingen, onder meer via Solar Energy Application Centre (SEAC). Het gaat erom de winning van zonne-energie op grote schaal te realiseren, op een manier die economisch haalbaar is en maatschappelijk draagvlak heeft.

geïntegreerde zonnecellen in gebouwen

Het beeld van donkere, rechthoekige zonnepanelen op daken gaat verdwijnen. Zichtbare panelen zijn straks achterhaald en maken in hoog tempo plaats voor onzichtbare elementen. Die worden niet langer geplaatst op, maar verwerkt in daken, gevels en ramen. De nieuwe panelen zijn in elke gewenste kleur en vorm te produceren, flexibel, onzichtbaar en de energie opbrengst neemt elk jaar toe. Door gebouwen op grote schaal met deze PV-panelen te bedekken komt de energieneutrale gebouwde omgeving dichterbij. Een van de winstpunten is dat de elektriciteit wordt gebruikt waar deze wordt opgewekt waardoor er geen duur transport nodig is.

Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen zijn na gebouwen een goede tweede in de toekomstige opwekking van zonne-energie. Zonnepanelen op water zijn makkelijker te realiseren dan op land, waar ruimte, regelgeving en sociale acceptatie de bouw vaak in de weg staan. Ons land is rijkelijk voorzien van plassen en bassins waar zonneparken zonder veel bezwaren zijn aan te leggen. De mogelijkheden op zee zijn vele malen groter. Daar is alle ruimte tussen windturbines die op flinke afstand van elkaar zijn geplaatst en waar scheepvaart verboden is. Het economische voordeel is hier dat opgewekte zonne-energie gebruik kan maken van de bestaande infrastructuur van de windparken. De investering in het ‘stopcontact op zee’ wordt daarmee extra rendabel.

Zonneparken geïntegreerd in de omgeving

Voor een succesvolle energietransitie moeten we ook gebruik maken van de mogelijkheden op land. De zonneparken in Nederland zullen een betere visuele inpassing krijgen door het integreren van kleur en print en door het gebruik van tweezijdige zonnepanelen. De combinatie van zonneparken met natuur, recreatie en landbouw zullen we in de nabije toekomst veel vaker gaan zien. 

Solaroad en solar highways

Ook de fysieke infrastructuur zoals dijken, bermen, wegdek en geluidsschermen leent zich in de toekomst voor de opwekking van zonne-energie. Eerder realiseerde TNO samen met partners unieke oplossingen: SolaRoad en Solar Highways. In de naaste toekomst willen we zonnepanelen integreren in auto’s, bussen, treinen en zelfs vliegtuigen. 

samenwerken

Voor grootschalige toepassing van zonne-energie zijn verder oplossingen nodig voor de inpassing in het bestaande energiesysteem. TNO doet ook hier onderzoek naar en werkt nauw samen met het bedrijfsleven om via innovatieve toepassingen nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. Hierdoor ontstaat een breed gedragen energietransitie.

Overvloed aan zonnestroom
Contact

Peter Blokker

  • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.