Ons werk

Drijvend zonnepark op zee voor Crosswind project

TNO levert een bijdrage aan het nieuwe windpark op zee Hollandse Kust (noord) dat het consortium CrossWind, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco, gaat bouwen. Samen met CrossWind gaat TNO werken aan onderzoek en demonstratie van zonne-energie op zee bij het nieuwe offshore windpark. Het consortium is van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Het offshore zonnepark zal minimaal 0,5 MWp groot zijn en in 2025 aangelegd worden.

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. In 2050 wordt in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan geïnstalleerd zonne-energie vermogen voorspeld, waarvan 45 GWp op zee en 25 GWp op binnenwater. Belangrijke onderzoeksthema’s voor zonne-energie op zee zijn de robuustheid en levensduur van dergelijke systemen, de energieopbrengst en de ecologische effecten.

Drijvende zonnepanelen op het water bij het Oostvoornse meer.

Wiep Folkerts, programmamanager zonne-energie toepassingen: ‘TNO feliciteert het Crosswind consortium met de gunning. We zijn trots dat we deel uitmaken van dit mooie project en we zijn blij dat we op deze manier een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan de opwekking van duurzame energie op de Noordzee. Een combinatie van windenergie en zonne-energie op zee kan belangrijk worden voor het halen van de klimaatdoelen.’

TNO speelt sinds 2016 in Europa een leidende rol in het onderzoek en de ontwikkeling van drijvende zonneparken. Het fieldlab op het Oostvoornse meer is daarbij een belangrijke onderzoekslocatie voor toepassingen op binnenwater. Met het CrossWind project wordt nu een belangrijke stap gezet om in de toekomst ook op de Noordzee zonne-energie te kunnen opwekken.

Meer weten?

Neem contact op met Wiep Folkerts ›

Contact opnemen
Ons werk

Uniek onderzoek drijvende zonnepanelen

Een consortium onder leiding van TNO is een onderzoeksproject gestart voor drijvende zonne-energiesystemen. Partners zijn de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente... Lees verder
Kennis

Zonne-energie slim integreren in onze leefomgeving

Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen.... Lees verder
Ons werk

Nationaal Consortium Zon op Water

Drijvende zonnepanelen is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is de schaarste aan geschikt en beschikbaar land... Lees verder
Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.