Ons werk

Hogere opbrengst en betere landschapsintegratie van zonneparken door tweezijdige zonnepanelen

Grootschalige uitrol van zonne-energie heeft een grote impact op onze leefomgeving. Zonder efficiënt én multifunctioneel landgebruik leidt dit tot achteruitgang van natuurwaarde of competitie met agricultuur en daarmee afnemende sociale acceptatie. De energie-opbrengst van tweezijdige zonnepanelen is minder afhankelijk van de positie of oriëntatie, en biedt meer mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik of een hoger rendement per hectare.

Ons land is een druk bevolkt land waar moet worden uitgebreid in ruimte. Om onze klimaatdoelstellingen te behalen zullen er enkele honderden vierkante kilometers aan zonneparken in Nederland moeten worden aangelegd. Grootschalige uitrol van zonne-energie gaat een grote impact hebben op onze leefomgeving. Zonder multifunctioneel landgebruik zou dit kunnen leiden tot een achteruitgang van de kwaliteit van landschap en milieu en vermindering van het draagvlak voor zonneparken in de “achtertuin”.

Bifacial module SunfloatTweezijdige (bifaciale) zonnepanelen kunnen aan beide zijden licht ontvangen en omzetten in elektriciteit. TNO is betrokken bij ontwikkelingen in de hele waardeketen van bifaciale zonnepanelen, van cel tot toepassing. TNO ontwerpt bijzondere bifaciale zonnepanelen, bijvoorbeeld voor gebruik in geluidschermen. Daarnaast zijn we actief bij het opstellen van meetprotocollen voor tweezijdige panelen.

Bifacial model

Hogere opbrengst zonneparken

Bifacial zonnepanelen maken beter gebruik van zowel diffuus licht van de hemel en wolken alsook van gereflecteerd licht van de ondergrond en directe omgeving. Dit geeft niet alleen een hogere opbrengst per paneel, maar ook meer vrijheidsgraden (afstand, hellingshoek) voor het ontwerp van uw zonnesysteem of zonnepark. TNO heeft een bifacial energieopbrengstmodel dat de (hogere) opbrengst per hectare of per module berekent vergeleken met conventionele panelen. Het model van TNO helpt om bifacial systemen te optimaliseren naar de hoogste energieopbrengst, naar laagste opwekkingskosten of om het dagelijkse opwekkingsprofiel aan te laten sluiten bij het profiel van de energievraag.

Voorbeelden van multifunctioneel gebruik zijn bijvoorbeeld geluidschermen of verticale plaatsing in combinatie met landbouw. Bifaciale zonnepanelen worden ook toegepast in drijvende zonnepanelen. TNO werkt samen met Nederlandse bedrijven om bifaciale zonnepanelen zowel zuid-georienteerd als ook oost-west verticaal te monitoren op betrouwbaarheid en energie-opbrengst.

Wij werken onder andere aan:

  • Modelering van energie-opbrengst voor projectontwikkelaars.
  • Ontwerp van modules.
  • Hulp bij ontwikkelen en testen nieuwe applicaties.
  • Monitoring.
  • Karakterisering van panelen.
  • Betrouwbaarheid en levensduurtesten.Contact

Dr.ir. Bas van Aken

  • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.