Zonnepanelen integreren in het wegdek en wegbermen zijn oplossingen voor het grootschalig en onzichtbaar winnen van zonne-energie, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is. Het idee is dan ook zoveel mogelijk bestaand oppervlak, zoals daken, gevels en wegen een tweede functie te geven als bron van duurzame energie.

Enorme potentie wegennet

Ons wegennet telt zo’n 140.000 kilometer, waarvan een aanzienlijk deel met zonneceltechnologie is uit te rusten. Een derde van ons wegennet kan voldoende energie produceren om negen miljoen elektrische auto’s te voeden. Wegbeheerders willen ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken, als opmaat naar een grootschalige toepassing voor zonnepanelen in het wegdek.

Zonnepanelen in fietspaden

Tien jaar geleden startte TNO met partners in het Solaroad-project al met testen van zonnepanelen in fietspaden. Dit was succesvol en is na verdere innovaties nu zo ver dat in juli 2021 in Maartensdijk het langste zonnefietspad ter wereld werd geopend.

's Werelds langste zonnefietspad tussen Utrecht en Hilversum. [Foto door: Norbert Waalboer]

Zonnecellen in het wegdek

Zonnecellen in het wegdek: het is een flinke uitdaging. Omdat wegen zwaar worden belast, vraagt dit veel van de robuustheid van het materiaal. Na de succesvolle toepassing in fietspaden ontwikkelden de partners een project met zonnecellen voor autowegen. Het idee was SolaRoad-wegdek toe te passen in wegen waarover zwaar verkeer rijdt, zoals bussen en vrachtwagens. Na het eerste project op een autoweg bleek dat de SolaRoad-technologie verder moest worden doorontwikkeld voor zwaar verkeer.

Verschillende technologieën

Binnen het project Rolling Solar vindt deze doorontwikkeling plaats. Er worden twee stukken wegdek voorzien van zonnecellen, een met traditionele kristallijn silicium technologie en de tweede op basis van dunne film (CIGS). Op Brightlands Chemelot Campus is het projectteam gestart met de aanleg van een zonnewegdek van SolaRoad op basis van kristallijn siliciumzonnecellen. Inmiddels is het testen op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid begonnen.

Uitrol zonnewegdek op de campus van Brightlands in Geleen [Foto door: Jonathan Vos]

Tegelijkertijd loopt een tweede pilot met een wegdeel dunnefilmzonnecellen. Deze zijn in principe eenvoudiger en goedkoper te integreren in nieuwe prefab en bestaande wegdekken dan de traditionele technologie. De dunnefilmwegdelen zijn in augustus 2021 geïnstalleerd en worden nu getest. De verwachting is dat de eerste resultaten van deze testen in 2022 beschikbaar zijn.

Zonnepanelen op vangrail

Hoe zonnepanelen op vangrails worden geïnstalleerd

TNO heeft samen met de provincie Noord-Holland en diverse partners onderzoek gedaan naar veilige en duurzame opwekking van energie via flexibele zonnefolie op vangrails. Met zo’n 7.500 kilometer vangrail in Nederland is in potentie veel zonne-energie op te wekken. De proefopstelling met flexibele zonnefolie op 72 meter dubbele vangrail heeft een jaar lang gedraaid langs de N194 bij Heerhugowaard. Het ontwerp is wereldwijd de eerste in zijn soort.

Uit de eenjarige proef die in 2020 is afgerond, blijkt dat de opstelling goed is blijven functioneren onder verschillende weersomstandigheden. Om met een geïntegreerd systeem rendabel en duurzaam energie te kunnen opwekken, moeten de kosten verder omlaag en is doorontwikkeling van componenten nodig. Lees hier het hele rapport.

Meer info over zonne-energie in wegdek en wegbermen?

Neem contact op met Corry de Keizer

Contact opnemen
TNO Insights

Proeven met nieuwe generatie zonnewegdek

18 november 2021
Wegdek kan een rol van betekenis spelen in het grootschalig opwekken van zonne-energie. TNO werkt in het concept SolaRoad aan technieken en constructies waarbij zonnecellen zijn verwerkt in de weg. Na... Lees verder
Ons werk

Zon en infrastructuur: hoe kunnen we onze infrastructuur gebruiken voor het opwekken van zonne-energie?

Een grootschalige uitrol van zonneparken vereist veel open ruimte. Aangezien de open ruimte in Nederland beperkt is en om het gebruik van landbouwgrond zoveel mogelijk te ontzien bekijken we de mogelijkheden... Lees verder
Ons werk

Geluidsschermen die zonne-energie produceren

Lange tijd was het aanbrengen van zonnecellen in geluidsschermen technisch wel mogelijk, maar kostte de uitvoering veel geld en was het rendement relatief laag. TNO is er nu in geslaagd een ontwerp te... Lees verder
Ons werk

Grote potentie zonne-energie opgewekt op dijken

Lange tijd waren zonnepanelen vooral in één vorm, formaat en kleur verkrijgbaar. TNO is er de laatste jaren samen met partners in geslaagd om PV-elementen te ontwikkelen met vormen en kleurpatronen naar... Lees verder
Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder

Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?