Elektriciteit voor brand- en grondstoffen

TNO werkt in het programma CO2-neutrale brand- en grondstoffen aan brand- en grondstoffen, waarbij toekomstige CO2-neutrale producten worden ontwikkeld waarvoor in de markt beperkte alternatieven beschikbaar zijn. Denk hierbij aan zwaar transport, scheepvaart, luchtvaart en als brand-/grondstof voor de chemie. Waterstof en CO2 of syngas vormen hiervoor de basis.

In het programma wordt met name gewerkt aan de efficiente en economische productie van waterstof uit electrolyse, door de ontwikkeling en testen van verschillende electrolyse systemen en componenten. Power to Gas en Power to Liquids zijn belangrijke technologien om toekomstige volumes van duurzame electriciteit om te zetten in basisproducten voor verduurzamen van transport en mobiliteit en als grondstof voor de chemie.

Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.