Ons werk

Paleo-Five: De laatste grens in Noordzee-exploratie

De hernieuwde belangstelling voor de diepere en oudere Paleozoïsche sequentie moedigde TNO/Geologische Survey of the Netherlands en de British Geological Survey om gezamenlijke een grootschalige grensoverschrijdende studie op te zetten onder de naam "Paleo-Five" met de focus op het brongesteentepotentieel en de tektonostratigrafie van het Paleozoïcum in de vijf landen van het zuidelijke en centrale deel van de Noordzee.

Nu de exploratie van koolwaterstoffen in het volgroeide Noordzeegebied verder gaat dan de klassieke oliesystemen van de Permian, is er een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de diepere, oudere en minder toegankelijke stukken van het Paleozoïcum. Veelbelovende resultaten van voorloperstudies moedigden TNO/Geologisch Onderzoek Nederland en de British Geological Survey (BGS) aan om de krachten te bundelen in een grootschalig grensoverschrijdend onderzoek naar het Paleozoïcum aardoliepotentieel van het vijflandengebied in de Zuidcentrale Noordzee. Dit is het project "Paleo-Five".

Geologische kaarten die het resultaat zijn van regionale exploratiestudies eindigen over het algemeen tegen landsgrenzen, wat leidt tot mismatches en verwarring bij grensoverschrijdende benaderingen. Met dit in gedachten is het synchroniseren van de landspecifieke stratigrafische schema's een eerste vereiste voor het ontrafelen van de depositiegeschiedenis van het Paleozoïcum in de vijf landen.

Een belangrijk, maar slecht begrepen aspect van het Paleozoïsche aardoliesysteem is het pre-Westfaalse brongesteente. Recente grootschalige verkenningen van BGS en TNO toonden prospectiviteit binnen de Carboon- en Permiansequenties, maar lieten tegelijkertijd veel vragen onbeantwoord.

Het overkoepelende doel van het nieuwe "Paleo-Five"-project is dan ook om de ruimtelijke en temporele details van het Paleozoïsche depositiesysteem in de vijf landen vast te stellen. De nadruk ligt op het begrijpen van de verschillende aspecten van pre-Westfaal brongesteente. Onze analytische toolbox bestaat uit grensoverschrijdende logcorrelaties, sedimentologisch veldwerk voor nieuwe palynologische analyses en organische geochemische analyses ( bijv. gesloten pyrolyse). De studie zal verder worden ondersteund door een regionaal kader voor de interpretatie van seismische gegevens en optionele gegevens over de zwaartekracht en de rijpheid.

Met negen E&P-bedrijven die het project sponsoren, allen met een grote belangstelling voor het Paleozoïcum van de Zuid-Centrale Noordzee, zijn we ervan overtuigd dat "Paleo-Five" een mijlpaalproject zal zijn voor huidige en toekomstige exploratie-inspanningen gericht op het Paleozoïcum van de Noordzee.

Het studiegebied van het project "Paleo-Five"
Contact

Drs. Friso Veenstra

  • petroleum exploratie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.