Naar een betrouwbaar duurzaam energiesysteem

De roadmap werkt aan het betrouwbaar en betaalbaar houden van het energiesysteem tijdens de energietransitie. Integrale analyse maakt een gedegen ontwerp van het complexe samenspel van opwekking en gebruik van energie mogelijk. Voor de toenemende flexibiliteitsvraag wordt technologie ontwikkeld op het gebied van vraagrespons, conversie naar energiedragers, energie-infrastructuur, warmte- en elektriciteitsopslag en energieopslag in de ondergrond.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier


Het fluctuerende aanbod zonne- en windenergie groeit snel waardoor de behoefte aan flexibiliteit in het energiesysteem sterk toeneemt. Ook de energievraag zal elektrificeren. Het programma ‘Naar een betrouwbaar duurzaam Energiesysteem’ werkt aan vier innovatielijnen om het energiesysteem betrouwbaar en betaalbaar te houden:

Techno-economische analyse en ontwerp van het energiesysteem

TNO levert onafhankelijke kennis en realistische strategieën voor uw toekomstige energiesysteem. Het advies van TNO is transparant en gebaseerd op het diepgaande onderzoekswerk dat wij doen voor de Nederlandse overheid, de EU en het bedrijfsleven.
Projecten betreffen onder andere: energie-planning, ondersteuning van de besluitvorming, implementatiestrategie, vernieuwende integratie-oplossingen en scenario-assessment.

Robuustheid en flexibiliteit van het energiesysteem

Toekomstscenario’s laten zien dat het onwaarschijnlijk is dat ons huidige energiesysteem in staat is om betrouwbaarheid te blijven borgen. Alleen door flexibiliteit een prominente rol te geven in ons energiesysteem kan dat toekomstbestendig worden.
TNO combineert domeinkennis van energie met die van grootschalige en complexe IT-systemen. TNO ontwikkelt technologische en digitale innovaties om snel in te kunnen spelen op fluctuaties in vraag en/of aanbod van stroom zoals diverse vormen van energieopslag, continu reguleerbare energieopwekking en systemen die de elektriciteitsvraag van gebouweigenaren, woningcorporaties en/of, zakelijke kleinverbruikers afstemmen op het aanbod.

Energieopslag en -conversie

Hoge temperatuur warmte, brandstoffen voor zwaar transport en grondstoffen zullen nog langere tijd afhankelijk zijn van vloeibare of gasvormige brandstoffen. Deze functies kunnen worden ingevuld door conversie van biomassa of elektriciteit naar brandstoffen, bijvoorbeeld via groen gas of waterstof.
Conversie en energieopslag kan het elektriciteitsnet ontlasten bij een sterke toename van de hoeveelheid duurzame elektriciteit, ook in de context van grootschalige productie van elektriciteit door Wind op Zee en door zonneweides.
TNO ontwikkelt, demonstreert en implementeert technologie voor de conversie van elektriciteit naar bijvoorbeeld waterstof (elektrolyse) en verschillende technologieën voor de opslag van energie(dragers).

Infrastructuur energietransport

Verduurzaming van het energieaanbod, energiebesparing en het meer verknoopt raken van verschillende sectoren (gebouwde omgeving, industrie, etc) en energievormen (elektriciteit, gas, warmte) zal nieuwe eisen stellen aan bestaande en nieuwe energie-infrastructuur.
TNO ontwikkelt modellen voor integraal ontwerp van elektriciteit-, gas- en warmte-infrastructuur en voor assetmanagement van bestaande energie-infrastructuur. TNO werkt aan een transparante publiek private samenwerking voor de integratie van duurzame warmtebronnen met, open, 4e generatie, warmtenetwerken.

Contact

Drs. Harm Jeeninga

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.