Infrastructuur energietransport

Tussen energiegebruik en energiebronnen ligt het transport van energie: de energie-infrastructuur. Verduurzaming van het energieaanbod, energiebesparing en het meer verknoopt raken van verschillende sectoren (gebouwde omgeving, industrie, etc) en energievormen (elektriciteit, gas, warmte) zal nieuwe eisen stellen aan bestaande en nieuwe energie-infrastructuur.

Van belang hierbij is dat ‘oude schoenen’ niet onachtzaam worden weggegooid. Optimaal gebruik van geïnvesteerd maatschappelijk kapitaal in de bestaande gasinfrastructuur en offshore elektriciteits- en gasinfrastructuur verbetert de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiesysteem. TNO ontwikkelt en beheert modellen voor integraal ontwerp van nieuwe elektriciteit-, gas- en warmte-infrastructuur en voor assetmanagement van bestaande energie-infrastructuur.

Het (gedeeltelijk) vervangen van aardgas in het aardgasnet door nieuwe energiebronnen als biogas en waterstof vragen innovatieve materialen en slimmere systemen en besturingsalgoritmen voor dynamische regeling van gassamenstelling en warmtestromen, gemonitord met behulp van innovatie, low-cost, sensoren. TNO zet haar geclusterde kennis op het gebied van materialen, sensoren, (meer fasen) stroming, complexe ICT-systemen en big data in voor de ontwikkeling van een efficiënte en betrouwbare energie-infrastructuur. TNO is leidend in integriteits- en veiligheidsevaluaties van energiesystemen.

TNO werkt aan een open en transparante publiek private samenwerking voor de integratie van duurzame warmtebronnen met geavanceerde, open, 4e generatie, warmtenetwerken binnen en buiten de industrie.

Ons werk

Warmtenet van de toekomst: duurzaam, flexibel, betaalbaar

In de toekomstige warmtevoorziening gaan slim ontworpen warmtenetten een grote rol spelen als vervanger van aardgas. Nu wordt slechts vijf procent van de woningen verwarmd via warmtenetten. De nieuwe netwerken,... Lees verder
Naar een betrouwbaar duurzaam energiesysteem
Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.