Ons werk

HOT strategie: innovatie voor een toekomsbestendig warmtesysteem in Nederland

Nu we in Nederland massaal van het aardgas af gaan, helpt de HOT strategie bij de inrichting van een duurzame warmtehuishouding. Er zijn vele oplossingsrichtingen, maar wat is nu goed - en voor wie? Hoe breng je balans tussen de belangen van betrokkenen, en stem je de ontwerpen hierop af? Hoe meet je vervolgens of een oplossingsrichting ook echt recht doet aan die belangen? Hoe betaalbaar, duurzaam en flexibel wordt ons toekomstig warmtesysteem?

De HOT strategie staat voor Holistisch-Objectief-Transparant. Gezamenlijk geven zij richting aan de manier waarop we tijdens de energietransitie keuzes maken, de resultaten van die keuzes beoordelen en de informatie vergaren die we daarvoor nodig hebben.

De holistische benadering bepleit om alle aspecten van een oplossingsrichting in samenhang te optimaliseren. De maatschappelijke value case gaat niet alleen over betaalbaarheid, maar ook over aspecten zoals duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Veel van deze aspecten beïnvloeden elkaar en kunnen daarom beter gelijktijdig i.p.v. serieel worden beschouwd. Holistische ontwerpmethoden passen goed bij dit soort complexe systemen.

De objectieve benadering streeft ernaar om de prestaties van oplossingsrichtingen goed onderling te kunnen vergelijken. Appelen met appelen vergelijken dus, langs dezelfde meetlat. En om die meetlat te definieren, hebben we key performance indicators – KPI’s- nodig, die de belangen van de verschillende betrokken partijen weerspiegelen. Deze objectivering helpt om het maatschappelijk debat op een meer rationele wijze te voeren, en te komen tot eerlijker keuzes.

De transparante benadering heeft als doel om de hierboven genoemde belangen van de betrokken partijen in een open en eerlijk debat boven tafel te krijgen. Wat vindt men belangrijk? Waar zitten angsten, wensen, en ambities? Dat schept begrip voor elkaars standpunten en maakt het makkelijker om compromissen te sluiten en een gezamenlijk doel te formuleren.

TNO wil de HOT strategie graag toepassen op concrete projecten die momenteel door partijen ontwikkeld worden.
Bent u, als gemeente, ingenieursbureau, netwerkbeheerder of energiebedrijf bijvoorbeeld betrokken bij plannen voor een warmtenwerk? Dan zouden wij graag met u in contact komen om te onderzoeken wat HOT voor u kan betekenen.

De HOT strategie voor duurzame warmtehuishouding in Nederland
Contact

Dr. ir. Martijn Clarijs

  • Slimme Warmtenetten
  • Indoor Monitoring en Control voor Data Centers
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.