Techno-economische analyse en ontwerp van het energiesysteem

Bij de ontwikkeling en implementatie van een energiesysteem is betrouwbaar advies en goede begeleiding onontbeerlijk. TNO levert onafhankelijke kennis en realistische strategieën voor uw toekomstige energiesysteem. Het advies van TNO is transparant en gebaseerd op het diepgaande onderzoekswerk dat wij doen voor de Nederlandse overheid, de EU en het bedrijfsleven.

Het Innovatieprogramma ‘Naar een betrouwbaar duurzaam Energiesysteem’ richt zich op het combineren van technologie, vaardigheden en kennis om de meest effectieve oplossingen aan te dragen en te realiseren en daarmee de energietransitie te versnellen. Projecten op het terrein van onder andere:

  • energie-planning;
  • ondersteuning van de besluitvorming;
  • implementatiestrategie;
  • vernieuwende integratie-oplossingen;
  • scenario assessment.

TNO kent en begrijpt de dilemma’s die overwonnen moeten worden om tot een duurzaam energiesysteem te komen. Wij helpen organisaties een realistische energievisie te ontwikkelen, deze met cijfers te onderbouwen en concreet in kaart te brengen hoe ze die het beste kunnen realiseren in lijn met hun strategie. ‘Duurzamer waar mogelijk, maar vooral realistisch gezien de techno-economische, socio-economische en externe context’.
Jarenlange ervaring met beleds- en strategieontwikkeling, technologische energie-innovaties en inzicht in internationale trends, stelt TNO in staat om als geen ander te identificeren waar de uitdagingen voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem liggen. Op basis van de ambities en doelstellingen van onze opdrachtgevers maken wij een knelpuntenanalyse die inzicht geeft in de haalbaarheid. TNO geeft daarnaast inzicht in de kosten en baten voor zowel de korte als de lange termijn.

TNO beschikt over unieke modellen om vast te stellen wat de gevolgen van maatregelen zijn op het energiesysteem, de kosten en de emissies van een organisatie, gemeente, regio of land. Ze geven onze opdrachtgevers een integraal en compleet beeld. Zo kunnen wij zowel bedrijven als beleidsmakers van de juiste stuurinformatie voorzien.

Om de toekomst van de energieproductie, -netten en -stromen te kunnen bepalen, ontwikkelt TNO scenario’s op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau. Deze maken inzichtelijk of duurzame energie kan worden ingepast in het energiesysteem, wat daar technisch voor nodig is en wat de kosten zijn. TNO houdt daarbij rekening met de regelgeving van nu en de toekomst.

Naar een betrouwbaar duurzaam energiesysteem
Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.