Ons werk

Mass customization faciliteit voor nieuwe generatie zon-PV

Lange tijd waren zonnepanelen vooral in één vorm, formaat en kleur verkrijgbaar. Dat heeft ertoe bijgedragen dat ze heel goedkoop zijn geworden, maar beperkte de toepassingsmogelijkheden. TNO is er de laatste jaren samen met partners in geslaagd om PV-elementen te ontwikkelen met vormen en kleurpatronen naar keuze, om bijvoorbeeld te integreren in gebouwen en geluidsschermen of zelfs onzichtbaar en gebogen te verwerken in de carrosserie van een auto.

Meer weten? Neem contact op met Wim Sinke.

Contact opnemen

De volgende stap die TNO en partners nu zetten is om dit soort toepassingen geschikt te maken voor grootschalige marktintroductie met behulp van ‘mass customization’: PV-cellen en -folies met een zeer hoge opbrengst flexibel verwerken tot halffabricaten ‘op maat’ die vervolgens kunnen worden geïntegreerd in allerlei oppervlakken en objecten.

Om dat doel te bereiken bouwt TNO, met financiële steun van het ministerie van EZK, nieuwe faciliteiten waar het met universiteiten, fabrikanten van PV-elementen, apparatuur- en materiaalleveranciers en eindgebruikers de nieuwe generatie zon-PV gaat ontwikkelen. Maatwerk, lage kosten en hoge opbrengst zijn hierbij de sleutelbegrippen.

Toppositie in technologie verwerven

TNO is ervan overtuigd dat ons land hiermee zijn koppositie op het gebied van geavanceerde PV-technologie in combinatie met innovatieve toepassingen verder kan uitbouwen. Onderzoek en bedrijfsleven staan in dit domein beide op een hoog niveau en kunnen in samenwerking een nieuwe strategische industriële waardeketen in Nederland opbouwen. Daarin is voor onze maakindustrie en de bouw- en installatiesector een prominente plek weggelegd. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van de open innovatieomgeving die TNO in Eindhoven en Petten realiseert. De faciliteiten zijn ingericht voor zowel silicium als dunnefilm technologie en voor de combinatie van die twee in de vorm van tandems.

Scala aan toepassingen mass customization zon-pv

De ambitie is zonne-energie beschikbaar te maken voor een heel scala aan toepassingen die elk specifieke eisen stellen aan onder meer formaat, kleur, vorm, gebogen of vlakke vorm en inpakking. Technisch is er al veel mogelijk, maar de productie is nog veel te duur. Het toenmalige ECN en ook TNO hebben de laatste decennia sterk bijgedragen aan de kostenverlaging en rendementsverhoging van standaard zonnecellen en -panelen. Het komt er nu op aan hetzelfde te doen voor maatwerkoplossingen die op grote schaal zijn te produceren. Zonne-energie op maat maken voor groot aantal verschillende toepassingen en dat betaalbaar, efficiënt en bewezen betrouwbaar.

Testen op pilotschaal

Met de geavanceerde apparatuur die in de faciliteiten komt te staan zijn vindingen te testen, prototypes te maken of proefseries. In de pilotlijn zullen afzonderlijke hoog efficiënte PV-basiselementen worden samengevoegd tot een op maat gemaakt PV-halffabricaat. Dat is in een volgende stap, meestal bij de eindgebruiker zelf met bestaande processen en productielijnen, tot een geïntegreerd PV-product te verwerken. De eerste stap, het produceren van de PV-halffabricaten, noemen we mass customization. Wat wil zeggen dat we hiermee series van één tot en met series van duizenden kunnen produceren. Er komen machines voor prefabricage, batch-to-batch en roll-to-roll pilotproductie. Dat alles maakt de faciliteit uniek in de wereld. Los van de faciliteiten kan TNO klanten helpen bij onderzoek naar technische en economische haalbaarheid.

Maatwerkproducten

Bedrijven die van de faciliteiten gebruik kunnen maken zijn fabrikanten van producten waar zonnecellen in verwerkt kunnen worden, zoals Lightyear dat er met hulp van TNO in slaagde hoogrendement PV-cellen te verwerken tot 3D-gekromde, lichtgewicht elementen voor integratie in dak, motorkap en achterklep van de Lightyear One. Verder gaat het onder meer om fabrikanten van machines die de uiteindelijke maatwerkproducten maken.

Nieuwe loot maakindustrie

Mass customization, zeker in combinatie met volgende-generatie PV met zeer hoge energieopbrengst, is een volledig nieuw concept met grote kansen voor ons bedrijfsleven. Daar waar elders in de wereld en binnenkort misschien ook weer in Europa zonnecellen in massa goedkoop worden geproduceerd, kan ons land zich onderscheiden door deze te verwerken in allerlei nieuwe materialen, oppervlakken en producten. Daarmee kan er een nieuwe loot aan de stam van onze maakindustrie ontstaan met in potentie vele duizenden nieuwe banen. Het brengt ook de afspraken in het Klimaatakkoord dichterbij om zonne-energie op veel grotere schaal aantrekkelijk en kosteneffectief te integreren in bestaande gebouwen, infrastructuur en andere oppervlakken. Om te spreken met de Nationale Wetenschapsagenda: ‘ieder oppervlak wekt duurzame energie op’.

Meer weten? Neem contact op met Wim Sinke.

Contact opnemen
Kennis

Van succesvolle proeven naar concrete zonnecel producten

Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen.... Lees verder
Kennis

Zonne-energie slim integreren in onze leefomgeving

Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen.... Lees verder
Nieuws

Innovatief zonnepaneel voor grootschalige productie op komst

24 juni 2020
Wereldwijd is er een dringende noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen en over te stappen op energiebronnen zoals wind, geothermie en zonne-energie (PV). Zonnepanelen... Lees verder
Ons werk

Nieuwe generatie zonnepanelen in gevel verwerkt

Na jaren onderzoek, experimenteren en testen komt een nieuwe generatie zonnepanelen op de markt die onopvallend in grote oppervlakken te verwerken zijn. In juni 2020 zijn de zonne-energie opwekkende gevelpanelen... Lees verder
Ons werk

Eerste personenauto op zonne-energie: zonnecellen in carrosserie.

In 2021 komt de Lightyear One op de markt, de eerste personenauto die volledig op zonne-energie rijdt dankzij in dak, motorkap en achterklep verwerkte zonnecellen. Het is een wereldprimeur die te danken... Lees verder
Ons werk

Mollier faciliteit: innoveren in industriële droogtechnologie

Maar liefst vijftien procent van het energiegebruik door de industrie komt voor rekening van ontwateren en drogen. Dat gebeurt met name bij de productie van papier, chemicaliën en voedingsmiddelen. Innovaties... Lees verder
Ons werk

Onderzoeksfaciliteit Industriële Elektrificatie versnelt vergroening Rotterdamse haven

Elektrificatie is een speerpunt voor verduurzaming van de industrie. Zo is het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk grootverbruiker van energie en veroorzaakt het bijna twintig procent van de CO2-uitstoot... Lees verder
Ons werk

Onderzoeksfaciliteit voor negatieve CO2 emissies

Per jaar gaat er wereldwijd zo’n 35 miljard ton aan CO2 de atmosfeer in. Die bevat momenteel 400 ppm (parts per million) aan CO2 en die waarde moet terug naar het pré-industriële niveau van 300 ppm. Afvang... Lees verder
Ons werk

TNO-faciliteiten voor onderzoek naar omgevingseffecten zonne- en windenergie

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder

Contact

Prof. dr. Wim Sinke

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.