Ons werk

Nationaal consortium Zon in Landschap en Landbouw

Het Nationaal Consortium Zon in landschap en landbouw is een initiatief van TNO en richt zich op ondersteuning van grootschalige integratie van zonne-energie in het landschap, zodanig dat dit als ontwerpopgave wordt gezien en de uitvoering zorgvuldig en verantwoord plaatsvindt, en de energietransitie versnelt. De drie programmalijnen zijn visuele integratie, het versterken van de natuurwaarde, en het combineren met landbouw.
Ontwerp voor een infrastructuur energielandschap in Noord Brabant

De belangrijkste uitdagingen zijn:

  • Het behouden en versterken van de maatschappelijke acceptatie van grootschalige zonneparken door visuele integratie in het landschap. Deze esthetische uitdagingen vertalen naar technische aspecten zoals kleur, vorm en formaat tegen acceptabele meerkosten en systeemoplossingen voor complexere PV-systemen.
  • Het vergroten van de kennis rondom de impact van een zonnepark op de bodem en natuurwaarde (biodiversiteit). Als een grondeigenaar na twintig jaar zijn grond terugkrijgt, hoe is die er dan aan toe? Hoe zit het met (de ontwikkeling van) nutriënten, bodemleven? Hoe gebruiken we zonneparken om natuurwaarde te creëren?
  • De functionele integratie met landbouw en het creëren van synergie resulterende in meerwaarde boven monofunctioneel gebruik. Het gaat hierbij om innovatieve ontwerpen om agrarische zonnesystemen te combineren met de bestaande agrarische functies van het land.
  • Kennis opbouwen en delen over de manier waarop belanghebbenden betrokken kunnen worden in besluitvorming, ontwerp en uitvoering.
Ontwerp voor een zonne-eiland in het Buiten-IJ

Het consortium is multidisciplinair en bestaat uit projectontwikkelaars, financiële dienstverleners, ontwerpers, adviseurs, kennis- en overheidsinstellingen en is daarom uitstekend gepositioneerd om bestaande kennis te delen en nieuwe kennis op te bouwen.

De doelen van het consortium zijn:

  • Signaleren, agenderen en adresseren van aspecten van grondgebonden zonneparken die de fysieke leefomgeving beïnvloeden, positief en negatief.
  • De kennis in Nederland op dit thema, dat een hoog niveau heeft, te bundelen, te ontsluiten en te duiden om versnippering en inefficiëntie te voorkomen.
  • Bijdragen aan de kennisagenda voor het initiëren en uitvoeren van onderzoeks- en demonstratieprojecten.
  • Het signaleren en identificeren van maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de aanleg van grondgebonden zonneparken.

Het consortium

De deelnemende partijen zijn: Greenchoice-KiesZon, Anteagroup, a.s.r., ASN bank, Cascade Zandgrind, Design Innovation Group, Eelerwoude, TNO, Engie, Eneco, Enterthemothership, Groenleven, IZZY Projects, Prorail, Provincie Noord-Holland, PWN, RHDHV, RIVM, ROM3D, RVO, Rijkswaterstaat, Solarfields, Vlinderstichting, VU Amsterdam, Wageningen Environmental Research, WUR Landschapsarchitectuur. Het initiatief wordt gesteund door de TKI Urban Energy.

Het Nationaal Consortium staat open voor nieuwe leden.

Ook lid worden van het consortium?

Neem contact op met Ilkay Cesar

e-mail
Contact

Dr. ir. Kay Cesar

  • PV Modules & Applications

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.