Ons werk

Energie producerende SolaRoad: van fietspad naar autoweg

SolaRoad, een weg uitgerust met zonnepanelen die elektriciteit opwekken, gaat een nieuwe fase in. Na succesvolle toepassing in een fietspad is het nu de beurt aan autowegen. De provincies Noord- en Zuid-Holland gaan het SolaRoad wegdek toepassen in wegen waarover zwaar verkeer rijdt, zoals bussen en vrachtwagens. TNO gaat gedurende drie jaar de prestaties en energie-opbrengsten van de zonnepanelen monitoren.

Voor Noord-Holland is dit het tweede project met een weg die zonlicht opvangt en omzet in elektriciteit. De eerste SolaRoad was in 2014 een fietspad bij Krommenie waarvan 70 meter met de TNO-technologie was uitgerust, ontwikkeld samen met wegenbouwer Strukton en technisch dienstverlener Dynniq. Beide provincies zetten al jaren zwaar in op de transitie naar duurzaam opgewekte energie, onder meer in mobiliteit en infrastructuur. Na de succesvolle test met het fietspad spelen de twee provincies een belangrijke rol in de doorontwikkeling. Het idee is om op termijn voor grootschalige toepassing van SolaRoad op N-wegen als provincies gezamenlijk te gaan inkopen.

Ervaring opdoen

De SolaRoad in Zuid-Holland komt te liggen op een busbaan langs de N218 bij Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in Spijkenisse (ZH), waarvan 100 meter wordt voorzien van zonnepanelen. In Noord-Holland gaat het om een traject van 100 meter op de parallelweg van de Fokkerweg (N232) bij Schiphol. Beide provincies willen als wegbeheerders ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken, als opmaat naar een grootschalige toepassing. Ons wegennet telt zo’n 140.000 kilometer, waarvan een aanzienlijk deel met deze technologie is uit te rusten. Een derde van ons wegennet kan voldoende energie produceren om negen miljoen elektrische auto’s te voeden.

Provincie als launching customer SOlaroad

SolaRoad is een innovatief product, dat nu de volgende stap moet zetten: volume maken, schaalvoordelen realiseren. Als dat gebeurt wordt de technologie goedkoper en komen we in een positieve spiraal. De projecten in Noord- en Zuid-Holland vormen een belangrijke stap in deze overgangsfase, waarin de provincies optreden als launching customer. Door te investeren in een product waar nog marktrisico’s aan kleven, bevorderen zij zo innovaties in duurzame producten en diensten.

Bestaand oppervlak gebruiken

SolaRoad is een oplossing voor het grootschalig en onzichtbaar winnen van zonne-energie, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is. Het idee is dan ook zoveel mogelijk bestaand oppervlak, zoals daken, gevels en wegen een tweede functie te geven als bron van duurzame energie. Om ervaring op te doen met het beheer en onderhoud worden de projecten drie jaar lang gemonitord. De meetresultaten geven essentiële informatie over de prestaties van de wegdekken en wat daaraan in de toekomst nog kan worden verbeterd. Daarbij gaat het ook om de invloed van temperatuur, luchtdruk, wind en andere omstandigheden op de opgewekte hoeveelheid energie.

Ons werk

Solar Highways: geluidsscherm produceert energie

Wereldprimeur met Solar Highways: een geluidsscherm langs de snelweg van 400 meter lang en vijf meter hoog waarin 1.600 vierkante meter zonnecellen zijn verwerkt die aan beide kanten zonlicht omzetten... Lees verder
Nieuws

Update zonnewegdek pilot SolaRoad in provincies Noord- en Zuid-Holland

11 juli 2019
Na eerdere succesvolle toepassing op fietspaden is op 7 maart een pilot waar SolaRoad werd toegepast op een baan voor zwaar verkeer van start gegaan. In Noord- en Zuid-Holland werd in totaal 150 meter... Lees verder

Contact

Prof. dr. Wim Sinke

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.