Logistieke innovatiekracht in binnen- en buitenland

TNO bedient marktpartijen in de offshore windenergie in binnen- en buitenland met onderzoek en advies op velerlei gebied, waaronder de logistiek en installatie. We staan in de top 3 van kennisinstituten in de offshore windenergie. Onze diensten en producten vinden aftrek in landen zo ver als China en Taiwan. Onze onderzoekers denken onder andere mee over geavanceerde installatie technieken, modulaire turbines en middelen om steeds omvangrijkere turbineonderdelen veilig en kostenefficiënt over grote afstanden te vervoeren en te installeren.

Stormachtige ontwikkelingen

Door de voorgenomen energietransitie wereldwijd naar schone, duurzame energie is er een grote vraag naar windturbines. Alleen al in het Nederlandse deel van de Noordzee zullen de huidige windparken tot 2023 worden uitgebreid met zo’n vijfhonderd windturbines. En kort daarop met nog eens zeshonderd. De opdracht is om geavanceerde windturbines te helpen ontwerpen die de meeste energie produceren tegen zo laag mogelijke kosten en die na verloop van tijd zo goedkoop mogelijk verwijderd en vervangen kunnen worden.

De ontwikkelingen in de offshore windenergie gaan razendsnel. Er is veel vraag naar steeds grotere, krachtigere offshore windturbines. Nieuwe ontwerpen van windturbines – en geschikte onderwatervoertuigen en vaartuigen en heihamers om die steeds kolossalere turbines te vervoeren en te installeren – worden door de onderzoekers van TNO eerst in computermodellen nagebootst en getest. Zo wordt de toegevoegde waarde nauwgezet berekend en getest, voordat zij worden gebouwd. De uitdaging is om risico’s te verkleinen en kosten te reduceren.

Samenwerking

TNO trekt in die logistieke operaties samen op met grote spelers in de transport- en installatiesector, zelf ook veelal afkomstig uit Nederland en België. Nederlandse scheepvaarteigenaren, de baggeraars voorop, schakelden als een van de eersten over op vervoer en installatie van windturbines. Er is in Nederland veel kennis om grote onderdelen te vervoeren en te installeren. In de windturbines kan elektrolyse-technologie worden ingebouwd. Die maakt het mogelijk om uit de gewonnen windenergie, behalve elektriciteit, ook waterstof te produceren. In die vorm kan overtollige elektriciteit tijdelijk worden opgeslagen.

Bij TNO is veel kennis onder andere over geologie. Die knowhow over aardlagen komt waarschijnlijk goed van pas bijvoorbeeld bij de mogelijke opslag van waterstof bijvoorbeeld in voormalige gasvelden. Die kruisbestuiving in expertise biedt veel kansen in de huidige en toekomstige vernieuwing van onze energiesystemen.

Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Naast zonne-energie, is windenergie... Lees verder
Naar grootschalige opwekking van windenergie
Contact

Clym Stock-Williams

  • Wind Energy Technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.